PAR LGS
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
Latvijas gaisa satiksme:

- galvenais mērķis nodrošināt aeronovigācijas pakalpojumus;

- sniedz drošus pakalpojumus visiem gaisa telpas lietotājiem;

- pakalpojumu sniegšanas nosacījumi definēti Latvijas aeronavigācijas informācijas publikācijā (AIP);

- darbojas civilās aviācijas jomā;

- darbojas Satiksmes ministrijas pārraudzībā;

- pilnībā pieder Latvijas valstij.