PAR LGS
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
Latvijas gaisa satiksme:

- galvenais mērķis nodrošināt aeronavigācijas pakalpojumus;
- sniedz drošus pakalpojumus visiem gaisa telpas lietotājiem;
- pakalpojumu sniegšanas nosacījumi definēti Latvijas aeronavigācijas informācijas publikācijā (AIP);
- darbojas civilās aviācijas jomā;
- darbojas Satiksmes ministrijas pārraudzībā;
- pilnībā pieder Latvijas valstij.