Izsole: Volkswagen Multivan, VNZ: JU 1172

VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk- LGS) pārdod izsolē tai piederošo transporta līdzekli Volkswagen Multivan, VNZ: JU 1172, melnā krāsā.

 

Izsoles sākumcena EUR 26 000,00 (PVN iekļauts cenā). Izsoles solis - EUR 200,00.

 

Izsole norisināsies LGS telpā Nr. 130, Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, 2019.gada 19.jūnijā  plkst. 15:00.

 

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 12.jūnija plkst. 10:00 ir elektroniski jānosūta pieteikumu par piedalīšanos izsolē uz e-pastu: .

Pieteikums sastāv no iesnieguma, kas apliecina vēlmi piedalīties izsolē, personas apliecinošā dokumenta kopijas vai juridiskās personas reģistrācijas Nr. un  maksājuma uzdevuma kopijas par izsoles nodrošinājuma samaksu.

Nodrošinājums ir  jāiemaksā LGS norēķinu kontā: LV20UNLA0003029070855, AS “SEB banka”, UNLALV2X.

Nodrošinājums tiek uzskatīts par iesniegtu, ja attiecīgā nauda ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā LGS kredītiestādes kontā līdz 2019.gada 12.jūnijam.

Pārskaitot nodrošinājumu, maksājumā obligāti jānorāda:

maksājuma mērķis (nodrošinājuma maksājums) un atsauce uz konkrēto izsoli: “VAS “Latvijas gaisa satiksme” kustamās mantas izsole (19.06.2019.).

Izsolāmās mantas nodrošinājums ir 10 % (desmit procenti) no izsolāmās mantas nosacītās cenas - 2 600.00 EUR apmērā.

 

KUSTAMĀS MANTAS IZSOLES NOTEIKUMI