CPDLC

28 Nov 2019
CPDLC

Lai realizētu Komisijas regulu (EK) Nr. 29/2009 (2009. gada 16. janvāris), ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā, un Komisijas īstenošanas regulu (ES) 2015/310 (2015. gada 26. februāris), ar kuru izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 29/2009, VAS “Latvijas gaisa satiksme” SESAR Deployment Manager (SDM) sagatavotajā kopprojektā iesniedza 3 projektus: “CPDLC Implementation in the Riga FIR”, “DLS Implementation Project – Path 1 “Ground” stakeholders”, “DLS Implementation Project – Path 2″. Saskaņā ar SDM DLS atjaunošanas plānu (Recovery Plan) “CPDLC Implementation in the RIGA FIR” projekta ietvarā LGS īstenoja B modeli kā starpsoli tuvāk mērķa risinājumam. Projektu mērķis ir nodrošināt Datalink pakalpojumu Eiropas gaisa telpā virs FL285. Datalink tehnoloģijas ieviešanas mērķis ir uzlabot “gaiss – zeme” sakaru drošumu, samazināt slodzi GSV dispečeru dienestam, kā arī atbrīvot slodzi frekvenču resursam. Path1 implementācijas projekts turpina attīstīt daudzfrekvenču ieviešanu, lai nodrošinātu nepieciešamo veikstpēju Datalink pakalpojumam, un izveido formālu saikni ar DLS Path II IP, lai nodrošinātu pašreizējā Datalink modeļa attīstību uz ilgtermiņa modeli jeb modeli D. Path 2 mērķis ir atbalstīt SDM mērķa risinājuma identificēšanā un nodrošināšanā, kā norādīts ELSA projektu rekomendācijās (DLS atjaunošanas plāna 2. pielikumā). Projekts ir saņēmis līdzfinansējumu no Eiropas Infrastruktūras Savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) transporta projektu iesniegumu konkursā. 

Latvijas gaisa telpā tiek ieviesta jauna datu pārraides sistēma

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” 2019. gada 7. novembrī ir ieviesusi ekspluatācijā datu pārraides sakaru sistēmu un realizējusi prasības, kas noteiktas Komisijas regulā (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā.

Projekts ir saņēmis līdzfinansējumu no Eiropas Infrastruktūras Savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) transporta projektu iesniegumu konkursā.

Projekta ietvaros Latvijas gaisa telpā ir veikti drošības un efektivitātes uzlabojumi, ieviešot jaunus datu pārraides sakarus starp pilotiem un dispečeriem (CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications). Tā vietā, lai, kā līdz šim, saziņai izmantotu balss sakarus, CPDLC ļauj gaisa satiksmes vadības dispečeriem un pilotiem, kuri vada atbilstoši aprīkotus gaisa kuģus, sazināties ar tekstuālām ziņām, izmantojot datu pārraides sakarus.

CPDLC ir divvirzienu datu pārraides sistēma, kura dispečeriem nodrošina alternatīvu veidu, kā pārraidīt ziņojumus gaisa kuģiem. CPDLC ziņojumi tiek attēloti pilota kabīnes displejā un atbilst balss frazeoloģijai, ko dispečeri izmanto ikdienas gaisa satiksmes vadības procedūrās. Šī jaunā sistēma izmanto standartizētus tekstuālus ziņojumus, kas aptver ikdienas komunikāciju. Piemēram, gaisa kuģa apkalpe varētu nosūtīt pieprasījumu augstuma vai maršruta izmaiņām, savukārt dispečeri šos ziņojumus varētu izmantot, lai atļautu maršrutu vai piešķirtu frekvenci. Jāatzīmē, ka steidzamos gadījumos priekšroka joprojām tiks dota balss sakariem.

Jaunā lietojumprogramma piedāvā neatkarīgu un drošu papildu kanālu, kas samazina ļoti augstas balss sakaru frekences noslodzi. CPDLC sistēmas izmantošana ne tikai palielina kapacitāti un drošumu, bet arī uzlabo dispečeru un pilotu ikdienas darba efektivitāti.

CPDLC nodrošina drošības un efektivitātes uzlabojumus balss sakaru apraidē, jo tekstuālas ziņas sniedz lielāku skaidrību un samazina pārpratumus, kas varētu būt balss sakaru apraidē izrunas un akcenta īpatnību dēļ. Līdz ar to, ieviešot CPDLC funkcionalitāti, tiek nodrošināta nepārprotamāka datu apraide. 

Atpakaļ