Valdes locekļa amats

02 Jun 2021

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa amata kandidāta atlases procesa uzsākšanu

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” padome izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa amatu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, lai nodrošinātu kandidātu atlases procesu uz VAS “Latvijas gaisa satiksme”  valdes locekļa amatu, VAS “Latvijas gaisa satiksme”  padome izveidojusi nominācijas komisiju šādā sastāvā:

  • Dins Merirands – komisijas vadītājs – VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes priekšsēdētājs;
  • Andris Ozoliņš – komisijas loceklis – VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis;
  • Zinta Zālīte-Rukmane – komisijas locekle – VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes locekle;
  • Ilze Nežberte – komisijas locekle – Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante;
  • Zigmārs Vestfāls – neatkarīgais eksperts – biedrības “Latvijas Aviācijas asociācija” valdes loceklis;
  • Ilona Kiukucāne – neatkarīgā eksperte – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece.

Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt kandidātus, pieņemt lēmumu par kandidātu, kas izvirzāms VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa amatam un iesniegt to VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomei.

Kandidāti aicināti līdz š.g. 22. jūnijam pieteikties uz vakanto valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa amatu.

Pieteikšanās informācija:

Sludinājuma apraksts

Apliecinājuma forma

CV forma

Atpakaļ