Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu maiņas inženieris

12 Sep 2023

Valsts akciju sabiedrība “LATVIJAS GAISA SATIKSME

izsludina konkursu uz vakanto

aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu maiņas inženiera amatu.

pamatpienākumi:

 • veikt koordināciju ar iekšējām struktūrvienībām, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, klientiem un kaimiņvalstu centriem;
 • kontrolēt iekārtu darbību, veikt nodaļas iekārtu operatīvo un tehnisko apkalpošanu;
 • nodrošināt nodaļas iekārtu drošu un nepārtrauktu darbību, kvalitatīvu tehnisko ekspluatāciju;
 • pārbaudīt rezerves radiotehnisko līdzekļu un rezerves elektrobarošanas avotu darbaspēju;
 • radiotehnisko līdzekļu bojājuma vai atteices gadījumā dot darbā rezerves līdzekļus, veikt pasākumus bojājuma novēršanai;
 • savas kompetences ietvaros analizēt iekārtu darbības traucējumus un novērst iemeslus, kas izraisījuši tos;
 • pareizi uzturēt tehniskās ekspluatācijas dokumentāciju;
 • veikt savu darbu atbilstoši reglamentējošiem dokumentiem un LGS amatpersonu rīkojumiem;
 • nodrošināt darba aizsardzības, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu;
 • savas kompetences ietvaros piedalīties projektos un jaunu tehnoloģiju/sistēmu/iekārtu ieviešanā;
 • pastāvīgi paaugstināt savas zināšanas par iekārtu ekspluatāciju.

prasības kandidātiem:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā tehniskā izglītība vai ATSEP (par gaisa satiksmes drošuma elektroniku atbildīgā personāla ) kvalifikācija;
 • atbilstība likuma “Par aviāciju” 57.1 panta prasībām;
 • labas iemaņas darbam ar elektroniskām iekārtām un datorsistēmām;
 • iemaņas darbā ar Linux OS, Microsoft Windows OS;
 • pamatzināšanas datorarhitektūrā, tīkla arhitektūrā, datu bāzēs; 
 • darbs ar MS Office programmām;
 • valsts valodas zināšanas (B2 līmenis un augstāk);
 • angļu valodas zināšanas līmenī, kas nodrošina spēju strādāt ar tehnisko dokumentāciju un sazināties ar ārvalstu speciālistiem;
 • vēlama praktiskā darba pieredze aviācijas nozarē un/vai aviācijas iekārtu apkalpošanā (tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • strukturēta domāšana, precizitāte, augsta atbildības izjūta;
 • iespēja strādāt maiņu darbu (24/7);

darbam nepieciešamās prasmes:

 • prasme strādāt ar tehnisko dokumentāciju;
 • spēja izprast un sekot piemērojamiem sadarbības mehānismiem, kā arī vienlaicīgi koordinēt savas darbības ar citām iesaistītajām pusēm;
 • spēja identificēt un piemērot iepriekš noteiktas procedūras atbilstoši darba instrukcijām un normatīvo dokumentu prasībām;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • patstāvīgi noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus;
 • spēja pielāgoties mainīgajai aviācijas tehnoloģiju videi.

uzņēmums piedāvā:

 • atbalstošu darba uzsākšanas un apmācību procesu;
 • darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;
 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu aviācijas nozarē;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • atalgojumu 2410,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā un laikā līdz ATSEP (par gaisa satiksmes drošuma elektroniku atbildīgā personāla) kvalifikācijas iegūšanai atalgojums tiek noteikts 75% apmērā no amata algas).

Lūdzam ņemt vērā, ka pirms stāšanās darbā tiks veikta iepriekšējās darbības pārbaude normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


CV un pieteikuma vēstuli lūdzam līdz 2023.gada 11.oktobrim sūtīt uz e-pastu: vakance@lgs.lv .

Vēršam uzmanību, ka divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai – darba intervijai. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Datu pārzinis ir VAS “Latvijas gaisa satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003038621, adrese: Muzeju iela 3. Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads. LV-1053.

Atsaucot savu piekrišanu veikt Jūsu personas datu apstrādi, Jūs tādējādi arī atsaucat savu pieteikumu, atsakoties kandidēt darba vakancei, un Jūsu personas dati tiks nekavējoties dzēsti no VAS “Latvijas gaisa satiksme” datu apstrādes sistēmām. 

Atpakaļ