Gaisa satiksmes vadības dispečers

24 May 2024

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

izsludina

gaisa satiksmes vadības dispečeru atlasi

(četras amata vietas)

Ja Tevi aizrauj aviācija un vienmēr esi vēlējies noskaidrot, kā lidmašīnas debesīs atrod pareizo ceļu un kas gaisa kuģu apkalpei dod precīzus norādījumus, kļūsti par vienu no šīs īpašās profesijas pārstāvjiem un piesakies atlasei uz gaisa satiksmes vadības (GSV) dispečera amatu! Mūsu komandai aicināsim pievienoties četrus jaunus kolēģus, kuri pēc apmācību pabeigšanas mūsu Mācību centrā uzsāks darbu Gaisa satiksmes vadības centrā.

Par mums:  VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) ir nozīmīgs uzņēmums, kas atbild par drošu gaisa kuģu satiksmi mūsu gaisa telpā un ir vienīgais aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā

Par darba vietu un darba laiku: darba pienākumi būs jāveic LGS telpās, kas atrodas starptautiskajā lidostā “Rīga” (Muzeju iela 3, Mārupes pagasts, Mārupes novads). Darbs notiek nepārtraukti, tāpēc jābūt gatavam strādāt maiņās ne tikai darba dienās, bet arī svētku dienās un naktīs.

Par darba pienākumiem: GSV dispečers ir LGS darbinieks, kurš ir sertificēts un pilnvarots vadīt gaisa satiksmi, lai novērstu sadursmes starp gaisa kuģiem, bet lidlauka manevrēšanas teritorijā – starp gaisa kuģiem un šķēršļiem, kā arī lai paātrinātu un uzturētu sakārtotu gaisa satiksmes plūsmu.

GSV dispečers sazinās ar gaisa kuģu apkalpi, izmantojot radio sakarus, un informāciju nodod angļu valodā, izmantojot aviācijas frazeoloģiju.

Par GSV dispečeram noteiktajām prasībām:  lai kļūtu par GSV dispečeru, ir jāapgūst atbilstošas apmācību programmas, jānokārto paredzētie eksāmeni, ieskaitot angļu valodas eksāmenu (ELPAC), jāsaņem trešās klases veselības apliecība, kas apliecina atbilstību šai profesijai izvirzītajām medicīniskajām prasībām. Pēc visu minēto prasību izpildes VA “Civilās aviācijas aģentūra” izsniegs GSV dispečera apliecību, kas dos tiesības vadīt gaisa satiksmi.

Par apmācībām: visas nepieciešamās apmācības nodrošinās LGS. Apmācības notiks trīs posmos: teorētiskā apmācība, kvalifikācijas apmācība GSV simulatorā un praktiskā apmācība darba vietā LGS.

Apmācībās tiks ietverti tādi priekšmeti kā aviācijas tiesības, gaisa satiksmes pārvaldība, ārkārtas un avārijas situācijas, meteoroloģija, navigācija, gaisa kuģu veiktspēja, cilvēkfaktora ietekme, aprīkojums, sistēmas un radiolokācija, lidlauku virszemes transportlīdzekļu un personāla vadība un citi.

Paredzamais apmācību sākums – 2024.gada septembris, kopējais ilgums – līdz 24 mēnešiem (teorija – apmēram 5 mēneši, kvalifikācijas atzīmju apmācība – apmēram 10 mēneši, praktiskā apmācība darba vietā – līdz 9 mēnešiem).

Uzsākot teorētiskās mācības, uz aptuveni 15 mēnešiem tiks noslēgts GSV dispečera – mācekļa līgums, paredzot  stipendiju 700,00 EUR apmērā mēnesī (bruto). Uzsākot praktisko apmācību darba vietā, uz aptuveni 9 mēnešiem tiks noslēgts GSV dispečera – studenta līgums, paredzot stipendiju 1250,00 EUR apmērā mēnesī (bruto).

Par darba līgumu: pēc tam, kad students būs saņēmis GSV dispečera apliecību, ar viņu tiks noslēgts pastāvīgs darba līgums. Darbinieks divus gadus ieņems  jaunākā GSV dispečera amatu, kam noteikts ikmēneša atalgojums 2610,00 EUR  apmērā (bruto). Pēc divu gadu termiņa beigām darbinieks tiks pārcelts GSV dispečera amatā, paredzot ikmēneša atalgojumu 3420,00 EUR apmērā (bruto). Papildus darba algai darbiniekam tiks maksātas  koplīgumā paredzētās piemaksas.   

Līdzmaksājums:

Par mācībām būs jāveic līdzmaksājums 10`000,00  EUR apmērā, kuru apmācāmajam būs jāsedz par saviem līdzekļiem. Līdzmaksājums jāsamaksā, uzsākot praktisko apmācību (pēc 15 mācību mēnešiem) darba vietā. Nepieciešamības gadījumā LGS palīdzēs noformēt aizņēmumu kredītiestādē.  

Par prasībām kandidātiem: lai kvalificētos atlasei, pretendentam jāatbilst virknei normatīvajos aktos noteikto prasību, kā arī jāpiemīt prasmēm, kas nepieciešamas, lai sekmīgi veiktu darba pienākumus.

Prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • pilngadība
 • ir iegūta augstākā izglītība (ISCED 6.līmenis) vai koledžas izglītība (ISCED 5.līmenim);
 • latviešu valodas zināšanas (C1 līmenis);
 • angļu valodas zināšanas vismaz Intermediate B2 līmenī (pārbaudi atlases ietvaros veiks LGS);
 • tāds veselības stāvoklis, kas nepieciešams, lai saņemtu trešās klases veselības apliecību (MED CLASS 3 apliecība) Komisijas regulas (ES) 2015/340 (2015.gada 20.februāris) sadaļā PART ATCO.MED noteiktajā kārtībā (veselības pārbaudi apmaksā LGS).

Prasmes:

 • precizitāte darba izpildē un pašdisciplīna;
 • augsta atbildības sajūta;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • spēja strādāt neatkarīgi un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • laba stresa noturība,  saglabājot spēju koncentrēties arī  paaugstināta stresa apstākļos;
 • tehniskās un matemātiskās prasmes;
 • analītiska un strukturēta domāšana.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju kļūt par vienu no prestižās GSV dispečera profesijas pārstāvjiem;
 • darba pienākumu veikšanai nepieciešamās apmācības;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • veselības apdrošināšanu un citu sociālo nodrošinājumu LGS darba koplīguma ietvaros (pēc pārbaudes laika beigām).

CV un motivācijas vēstuli lūdzam līdz 2024.gada 21.jūnijam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: vakance@lgs.lv.

Informācija par atlases kārtību:

Atlase notiks trīs kārtās:

 • 1.kārta (saņemto pieteikumu izskatīšana)  – vienas nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām uz atlases 2.kārtu tiks uzaicināti atbilstošākie kandidāti;
 • 2.kārta (intervijas LGS telpās, pārrunu laikā tiks pārbaudītas angļu valodas zināšanas un kārtots FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) – testu kopums, kas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem palīdz noteikt piemērotākos kandidātus gaisa satiksmes vadības dispečera amatam.  Aicinām pirms pārbaudes iepazīties ar testa piemēriem https://feast-training.eurocontrol.int/
 • 2.kārtas noslēgumā četri atbilstošākie kandidāti tiks izvirzīti dalībai nākamajā kārtā, kurā paredzēta psihologa intervija.
 • 3.kārta – (pretendentiem jāsaņem MED CLASS 3 apliecība; ar pretendentiem, kuri būs saņēmuši MED CLASS 3 apliecību, tiks noslēgti GSV dispečeru – mācekļu darba līgumi.

Pēc sekmīgas visu apmācību posmu pabeigšanas un GSV dispečeru apliecības saņemšanas tiks noslēgti pastāvīgi darba līgumi.

Lūdzam ņemt vērā, ka pirms stāšanās darbā tiks veikta iepriekšējās darbības pārbaude normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Datu pārzinis ir VAS “Latvijas gaisa satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003038621, adrese: Muzeju iela 3. Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads. LV-1053.

Atsaucot savu piekrišanu veikt Jūsu personas datu apstrādi, Jūs tādējādi arī atsaucat savu pieteikumu, atsakoties kandidēt darba vakancei, un Jūsu personas dati tiks nekavējoties dzēsti no VAS “Latvijas gaisa satiksme” datu apstrādes sistēmām. 

Atpakaļ