Mūsu mērķis

Mūsu mērķis

LGS misija

Nodrošināt drošu un optimālu gaisa kuģu satiksmi visiem Latvijas gaisa telpas lietotājiem, sniedzot stabilus aeronavigācijas pakalpojumus ilgtermiņā, un nodrošināt efektīvu un finansiāli pašpietiekamu uzņēmuma pārvaldību.

LGS vīzija

“Latvijas gaisa satiksme” savā attīstībā cenšas sasniegt līmeni, lai kļūtu par visatzītāko un visaugstāk novērtēto aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstu reģionā un Eiropas Savienībā, vērtējot pēc šādiem kritērijiem:

•       gaisa satiksmes vadības drošums un pakalpojumu kvalitāte;

•       finansiālā efektivitāte;

•       darbinieku lojalitāte, pateicoties labiem darba apstākļiem, karjeras izaugsmes iespējām un konkurētspējīgam atalgojumam.

LGS vērtības

Klienti. Mēs augstu vērtējam klientu apmierinātību, tāpēc savā darbībā īstenojam pasākumus, kas vērsti uz kvalitatīva, droša un efektīva pakalpojuma sasniegšanu;

Personāls. Mēs atzīstam un novērtējam savu darbinieku sasniegumus, esam pārliecināti par LGS darbinieku profesionālajām spējām un attīstām tās;

Mūsdienīgas un perspektīvas tehnoloģijas. Mēs veidojam mūsdienīgu tehnoloģisko bāzi, veicinām radošumu un pilnveidojamies, lai nodrošinātu tehnoloģiskus risinājumus ar skatienu nākotnē.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Satiksmes ministrijas noteiktais vispārējais mērķis transporta nozarei ir uzturēt un attīstīt ekonomiski efektīvu gaisa transporta sistēmu, kas sniedz drošus, kvalitatīvus un pieejamus gaisa satiksmes pakalpojumus sabiedrībai. Ar dinamisku gaisa transporta sistēmas izveidi nodrošināt ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un padarīt Rīgu par gaisa satiksmes centru tiešajiem un tranzīta pasažieriem.

LGS darbojas stratēģiski svarīgā nozarē un nodrošina valsts attīstības un drošības interešu īstenošanu, sniedzot aeronavigācijas pakalpojumus un kontrolējot Latvijas valsts gaisa telpu.

LGS savu darbību īsteno valstij stratēģiski svarīgā nozarē, darbojoties transporta nozares aviācijas apakšnozarē, un sniedz pakalpojumus, kas ir būtiski nozares politikas īstenošanai. Kapitālsabiedrības darbības noteicošais mērķis nav peļņas gūšana, bet efektīvas darbības nodrošināšana atbilstoši starptautisko institūciju prasībām un noteiktajam regulējumam.

LGS stratēģiskie mērķi

Lai īstenotu LGS vīziju, ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi:

•       Drošums un gaisa satiksmes vadības (GSV) drošība (SAF & SEC) – nodrošināt un pārsniegt aeronavigācijas pakalpojumu drošuma un GSV drošības starptautisko un valsts standartu prasības;

•       Kapacitāte (CAP) – uzturēt optimālu gaisa telpas kapacitāti;

•       Vides aizsardzība (ENV) – īstenot un attīstīt aeronavigācijas pakalpojumus, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību mazināt aviācijas ietekmi uz apkārtējo vidi;

•       Finansiālā efektivitāte (FIN) – vienības maksas, izmaksu un pakalpojumu kvalitātes sabalansētība;

•       Operacionālā efektivitāte (OPE) – dot iespēju visiem gaisa telpas lietotājiem veikt savus lidojumus efektīvi, vienlaikus izpildot gan militāro, gan civilo operatoru prasības;

•       Personāls (HUM) – augsti kvalificēts, motivēts personāls, nodrošināts ar atbilstošiem darba apstākļiem un sociālajām garantijām, tādējādi sasniedzot kapitālsabiedrības mērķus.

Atpakaļ