Struktūra

LGS personāla vadības politika balstās uz šādām pamatvērtībām: sociālā atbildība, sasniegumi/darba rezultāti, kompetence un lepnums par savu uzņēmumu, atzīstot, ka augstākā vērtība ir cilvēks, tā prasmes un iemaņas.

LGS mērķis personāla vadībā ir tādas pārvaldes vides izveide, kas nodrošina efektīvu personāla potenciāla attīstību un izmantošanu maksimāla LGS darbības rezultāta sasniegšanai.

Atpakaļ