Iveta Virse

Iveta Virse

Valdes locekle

LGS padomes locekle no 24.03.2016., pilnvaru termiņš līdz 23.03.2021. Atbildīga par VAS „Latvijas gaisa satiksme” Stratēģiskās plānošanas un administratīvā departamenta darbību.

Absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, ieguvusi augstāko profesionālo izglītību, jurista kvalifikāciju. Papildina izglītību komunikācijā, vadības zinībās un jurisprudencē, ir beigusi IATA kursus par dažādām aviācijas nozares tēmām.

Ieņēmusi VAS „Latvijas gaisa satiksme” Administratīvā departamenta vadītāja vietnieces amatu, bijusi Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece, kā arī strādājusi citos amatos valsts pārvaldes iestādēs. Brīvi pārvalda latviešu, angļu un krievu valodas.

Atpakaļ