Customer Service Specialist

18 Nov 2019

LGS personāla atlases procesā veic personas datu apstrādi, lai novērtētu pretendenta atbilstību ieņemt kādu no LGS darba vakancēm. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir LGS leģitīmā interese iegūt vakancei atbilstošāko kandidātu, kā arī amata pretendentu sniegtā piekrišana sniegt savus datus dalībai pretendentu atlasē. Pretendentu sniegtie personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar noteikto mērķi (datu apstrādes mērķis darba sludinājumā var tikt precizēts)…

Back