Korporatīvā pārvaldība

LGS darbība ir vērsta uz vienotas Eiropas gaisa telpas iniciatīvas ieviešanu, saistošo starptautisko, nacionālo un uzņēmuma normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī ieinteresēto pušu prasību izzināšanu un apmierināšanu savas kompetences un iespēju robežās. Savus pakalpojumus uzņēmums sniedz atklāti un pārskatāmi, nediskriminējot pakalpojumu lietotājus vai lietotāju grupas to uzņēmējdarbības valsts vai identitātes dēļ.

Ikdienas darbā LGS balstās uz uzņēmuma vērtībām:

•           saliedētu, kompetentu, nepārtrauktā attīstībā esošu kolektīvu, kurā katrs darbinieks izprot un atbalsta uzņēmuma vērtības, apzinās savu nozīmīgo lomu uzņēmuma mērķu sasniegšanā;

•           sniegto pakalpojumu drošumu un pastāvīgu drošuma līmeņa palielināšanu;

•           nepārtrauktu sniegto pakalpojumu kvalitātes un uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidi;

•           efektīvu finanšu resursu plānošanu un lietderīgu izmantošanu;

•           rūpēm par apkārtējo vidi, plānojot un sniedzot savus pakalpojumus;

•           apmierinātiem klientiem.

Šo vērtību uzturēšanai LGS ir ieviesis šādas politikas:

  • drošuma pārvaldību;
  • drošības pārvaldību;
  • kompetences pārvaldību;
  • interešu konflikta un korupcijas novēršanu;
  • personāla politiku;
  • vides politiku;
  • risku pārvaldību.
Back