Mērķis

14 Jul 2023
Mērķis

LGS misija

Nodrošināt drošu un optimālu gaisa kuģu satiksmi visiem Latvijas gaisa telpas lietotājiem, sniedzot stabilus aeronavigācijas pakalpojumus ilgtermiņā, un nodrošināt efektīvu un finansiāli pašpietiekamu uzņēmuma pārvaldību.

LGS vīzija

“Latvijas gaisa satiksme” savā attīstībā cenšas sasniegt līmeni, lai kļūtu par visatzītāko un visaugstāk novērtēto aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstu reģionā un Eiropas Savienībā, vērtējot pēc šādiem kritērijiem:

•       gaisa satiksmes vadības drošums un pakalpojumu kvalitāte;

•       finansiālā efektivitāte.

LGS vērtības

Klienti. Mēs augstu vērtējam klientu apmierinātību, tāpēc savā darbībā īstenojam pasākumus, kas vērsti uz kvalitatīva, droša un efektīva pakalpojuma sasniegšanu;

Personāls. Mēs atzīstam un novērtējam savu darbinieku sasniegumus, esam pārliecināti par LGS darbinieku profesionālajām spējām un attīstām tās;

Mūsdienīgas un perspektīvas tehnoloģijas. Mēs veidojam mūsdienīgu tehnoloģisko bāzi, veicinām radošumu un pilnveidojamies, lai nodrošinātu tehnoloģiskus risinājumus ar skatienu nākotnē.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

LGS vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt aeronavigācijas pakalpojumus un to drošumu atbilstoši starptautisko un nacionālo standartu prasībām, uzturēt optimālu kontrolējamās gaisa telpas kapacitāti, attīstīt aeronavigācijas pakalpojumus un to infrastruktūru, kā arī sniegt iespēju visiem gaisa telpas lietotājiem lidojumus veikt efektīvi, ievērojot gan militāro, gan civilo operatoru prasības.

LGS stratēģiskie mērķi

Lai īstenotu LGS vīziju, ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi:

•       Drošums un gaisa satiksmes vadības (GSV) drošība (SAF & SEC) – nodrošināt un pārsniegt aeronavigācijas pakalpojumu drošuma un GSV drošības starptautisko un valsts standartu prasības;

•       Kapacitāte (CAP) – uzturēt optimālu gaisa telpas kapacitāti;

•       Vides aizsardzība (ENV) – īstenot un attīstīt aeronavigācijas pakalpojumus, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību mazināt aviācijas ietekmi uz apkārtējo vidi;

•       Finansiālā efektivitāte (FIN) – vienības maksas, izmaksu un pakalpojumu kvalitātes sabalansētība;

•       Operacionālā efektivitāte (OPE) – dot iespēju visiem gaisa telpas lietotājiem veikt savus lidojumus efektīvi, vienlaikus izpildot gan militāro, gan civilo operatoru prasības;

•       Personāls (HUM) – augsti kvalificēts, motivēts personāls, nodrošināts ar atbilstošiem darba apstākļiem un sociālajām garantijām, tādējādi sasniedzot kapitālsabiedrības mērķus.

LGS_statūti

Atpakaļ