Komercpakalpojumi

Aeronavigācijas informācijas un datu sagatavošana/sniegšana lidostām, aviokompānijām, citiem komersantiem

Aktuālās un statistiskās aeronavigācijas informācijas (radiolokācijas dati, lidojumu plāni, meteoroloģiskie dati, gaisa telpas konfigurācija un statusi u.c.) sagatavošana un/vai sniegšana, ņemot vērā pasūtītāja specifiku. Informācija tiek sniegta vienreizēji vai regulāri (piemēram, uz vienošanās pamata). Izziņu/atskaišu/statistikas datu sagatavošana komersantiem un privātpersonām par meteoapstākļiem apdrošināšanas gadījumos.

Tehnisko noteikumu izstrāde, projektu saskaņošana, būvniecības ietekmes uz GSV izvērtēšana

Tehnisko noteikumu izstrāde un saskaņošana ārējiem projektiem daļās, kas skar LGS atbildības sfēras (gaisa telpa, GSV nodrošinošā infrastruktūra). Būvniecības potenciālas ietekmes izvērtēšana uz GSV procesiem, iekārtām un sistēmām objektu projektēšanas fāzē.

AMHS servisa operatoru pakalpojumu sniegšana

AFTN/AMHS pakalpojumu nodrošināšana: AFTN/AMHS ziņojumu saņemšana, apstrāde un nosūtīšana saskaņā ar ICAO Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 10.pielikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

AFTN/AMHS centra operatoru pakalpojumu nodrošināšana: pasūtītāja AFTN/AMHS centra operēšana saskaņā ar ICAO Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 10. pielikuma prasībām un citiem normatīvajiem aktiem (operatoru pakalpojumi 24/7).

Tehniskā rakstura konsultācijas un atbalsts.

Aeronavigācijas sistēmu instalācija

Pilns pakalpojumu spektrs aeronavigācijas sistēmu iegādē un uzstādīšanā (pirmsiegādes konsultācijas, tehniskās specifikācijas izstrāde, piedalīšanas iepirkumu procesā/piedāvājumu vērtēšanā, piedalīšanās iekārtu rūpnīcas testēšanā/pieņemšanā (FAT), iekārtu instalācija, iekārtu testēšana uz vietas (SAT), sertifikācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai CAA).

Lidojumu pārbaužu atbalsts

Pilns pakalpojumu spektrs iekārtu un lidojumu shēmu lidojumu pārbaužu veikšanā (konsultācijas, tehniskās specifikācijas izstrāde, tirgus izpēte, atbalsts lidojumu pārbaužu laikā, rezultātu izvērtēšana).

Aeronavigācijas sistēmu ekspluatācija/tehniskā apkalpošana

Esošo aeronavigācijas sistēmu ekspluatācija/ tehniskā apkalpošana ietver iekārtu pilna dzīves cikla servisa pakalpojumus (esošā stāvokļa izvērtējums, tehnisko apkopes reglamentu izstrāde, tehnisko apkopju veikšana gan garantijas, gan pēcgarantijas laikā, SLA līgumu slēgšana/uzturēšana ar iekārtu ražotājiem, tehniskās un drošuma dokumentācijas izstrāde un uzturēšana, iekārtu remontu nodrošinājums, iekārtu nomaiņas/uzlabošanas/pārkonfigurācijas plānošana). 

Konsultācijas pakalpojumi Tehniskās ekspluatācijas organizēšana, pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktība/rezervēšanas koncepcijas izstrāde, tehnisko specifikāciju sagatavošana, drošuma lietu sagatavošana.

Atpakaļ