Projekti

Augstas precizitātes navigācijas sistēmas (Performance Based Navigation jeb PBN) ieviešana

06 Jan 2020

Latvijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs VAS “Latvijas gaisa satiksme” ir uzsākusi Rīgas Lidojumu informācijas rajona (LIR) pārveidi pārejai uz augstas precizitātes navigācijas sistēmu (PBN). Lai atbilstu labākajai starptautiskajai praksei, tas tiks veikts saskaņā ar Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) vadlīnijām. Rīgas LIR PBN Gaisa telpas dizaina komandas uzdevums ir izstrādāt PBN maršrutu struktūras, kas uzlabotu lidojumu […]

Lasīt tālāk

CPDLC

28 Nov 2019

Lai realizētu Komisijas regulu (EK) Nr. 29/2009 (2009. gada 16. janvāris), ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā, un Komisijas īstenošanas regulu (ES) 2015/310 (2015. gada 26. februāris), ar kuru izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 29/2009, VAS “Latvijas gaisa satiksme” SESAR Deployment Manager (SDM) sagatavotajā kopprojektā iesniedza 3 projektus: “CPDLC […]

Lasīt tālāk

A-CDM ieviešana starptautiskajā lidostā “Rīga”

18 Nov 2019

2016.gada 16.februārī Inovācijas un komunikāciju tīklu izpildaģentūrā (INEA) tika iesniegts VAS “Latvijas gaisa satiksme” sadarbībā ar starptautisko lidostu “Rīga” izstrādātais projekta pieteikums “A-CDM RIGA” kopīgas lēmumu pieņemšanas procedūras (Airport Collaborative Decision Making jeb A-CDM) ieviešanai starptautiskajā lidostā “Rīga”. Projektu līdzfinansē Eiropas Infrastruktūras Savienošanas instruments (Connecting Europe Facility jeb CEF). Projekta īstenošanas mērķis ir palielināt starptautiskās […]

Lasīt tālāk

BOREALIS Free Route Airspace – Brīvo maršrutu gaisa telpas izveide deviņās Ziemeļeiropas valstīs

18 Nov 2019

Starprobežu brīvo maršrutu gaisa telpa ir nozīmīgs ilgtermiņa projekts, nodrošinot Eiropas Komisijas vīziju par vienotu Eiropas gaisa telpu (Single European Sky jeb SES), radot mazāk sadrumstalotu un efektīvāku gaisa satiksmes vadību Eiropā. Šīs izmaiņas tiek īstenotas Borealis Brīvo maršrutu gaisa telpas programmas ietvaros, ko realizē Borealis Alliance dalībnieki – deviņu Ziemeļeiropas valstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, […]

Lasīt tālāk