Bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinēšana

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinēšana

No 2024.gada 16. aprīļa ir spēkā atjaunināta bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijas procedūra, kura precizē bezpilota gaisa kuģu lidojumu kārtību starptautiskās lidostas “Rīga” gaisa satiksmes vadības zonā (“RIGA CTR”) un starptautiskās lidostas “Liepāja” lidojumu informācijas zonā (“LIEPAJA FIZ SECTOR A”).

Koordinācijas procedūra nosaka, ka bezpilota gaisa kuģu lidojumi “RIGA CTR” un “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās ir atļauti augstumā līdz 50 metriem virs zemes vai ūdens virsmas ar tādu bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanas masa ir līdz 2 kilogramiem un ja šie lidojumi tiek īstenoti ne tuvāk par 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” vai starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem.

Lai īstenotu bezpilota gaisa kuģa lidojumu “RIGA CTR” un “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās augstumā virs 50 metriem virs zemes vai ūdens virsmas, kā arī attālumā līdz 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” vai starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem, ir nepieciešama koordinācija ar VAS “Latvijas gaisa satiksme”.

Atgādinām, ka 2023. gada izskaņā noslēdzās pārejas periods, kad bija pieļaujamas atkāpes no prasības pēc C klases identifikācijas marķējuma tiem bezpilota gaisa kuģiem, kuri darbojas “atvērtajā” kategorijā.  No 2024. gada 1. janvāra tiek piemērota prasība pēc C klases identifikācijas marķējuma – ražotāja apliecinājuma tam, ka bezpilota gaisa kuģa sistēma atbilst noteiktām prasībām. Sīkākā informācija par C klases identifikācijas marķējumu ir pieejama šeit.

Atjauninātā procedūra iedala bezpilota gaisa kuģu lidojumus 5 koordinācijas veidos, kuri ir apzīmēti ar burtiem no A līdz E. Katram no koordinācijas veidiem ir ierobežojumi, nosacījumi vai prasības, kuras papildina vai precizē vispārīgās prasības. Tas nozīmē, ka, ja bezpilota gaisa kuģa lidojums tiek īstenots tajā gaisa telpas daļā, kur pārklājas vairākas UAS ģeogrāfiskās zonas, tālvadības pilotam ir jāievēro visu attiecīgu zonu ierobežojumi un nosacījumi. Atgādinām, ka UAS operācijas specifiskajā kategorijā drīkst veikt UAS ekspluatants, kuram ir ekspluatācijas atļauja no CAA. Papildu informācija par specifisko kategoriju un atļaujām ir pieejama vietnē https://droni.caa.gov.lv/darbibas-kategorijas/specifiska-kategorija/ un https://droni.caa.gov.lv/darbibas-kategorijas/specifiska-kategorija/ekspluatacijas-atlaujas/ .

“LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās tiek piemēroti koordinācijas veidi:

A – bezpilota gaisa kuģu lidojumiem attālumā līdz 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem vai augstumā virs 50 metriem “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās.

B – bezpilota gaisa kuģu lidojumiem augstumā līdz 120 metriem “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās laikā, kad gaisa satiksmes informatīvā dienesta operators nesniedz pakalpojumus.

C – nosacījumi bezpilota gaisa kuģu lidojumiem augstumā līdz 50 metriem attālumā, kas pārsniedz 5 kilometrus no starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem.

“RIGA CTR” robežās tiek piemēroti koordinācijas veidi:

A – bezpilota gaisa kuģu lidojumiem attālumā līdz 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” skrejceļa sliekšņiem vai augstumā virs 50 metriem “RIGA CTR” robežās.

C – nosacījumi bezpilota gaisa kuģu lidojumiem augstumā līdz 50 metriem attālumā, kas pārsniedz 5 kilometrus no starptautiskās lidostas “Rīga” skrejceļa sliekšņiem.

C (izņēmumi) – šis koordinācijas veids papildina koordinācijas veidu C un pieļauj veikt bezpilota gaisa kuģu lidojumus augstumā virs 50 metriem pie vairākiem nosacījumiem.

D – īpaša kārtība valsts un militāro bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijai.

E – īpaša kārtība bezpilota gaisa kuģu lidojumiem attālumā līdz 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” skrejceļa sliekšņiem.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu nosacījumi “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās

Koordinācijas veids C “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās

Koordinācijas veids C nosaka, ka bezpilota gaisa kuģu lidojumi “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās ir atļauti “atvērtajā” un “specifiskajā” kategorijā līdz 50 metru augstumam virs zemes vai ūdens virsmas, ja tie tiek īstenoti ne tuvāk par 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem.

Ja bezpilota gaisa kuģa maksimālā pacelšanas masa ir virs 2 kilogramiem, tad īstenot lidojumu drīkst tālvadības pilots, kuram  ir A2 kompetences sertifikāts vai STS teorētisko zināšanu sertifikāts un akreditācija, kas apliecina praktiskās apmācības pabeigšanu saskaņā ar kādu no specifiskās kategorijas standartscenārijiem vai citu darbības konceptu specifiskās kategorijas ietvaros. Savukārt UAS ir jāatbilst prasībām, kuras ir aprakstītas sadaļā “Prasības bezpilota gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanas masa pārsniedz 2 kilogramus”.

Koordinācijas veids A “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās

Koordinācijas veids A ir paredzēts bezpilota gaisa kuģu lidojumi īstenošanai augstumā virs 50 metriem virs zemes vai ūdens virsmas vai arī attālumā līdz 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem laikā, kad Liepājas gaisa satiksmes informatīvā dienesta operators (AFISO) sniedz pakalpojumus. Šajos gadījumos ir nepieciešama informācijas aprite starp tālvadības pilotu un AFISO, kuru nodrošina LGS BGK koordinators klātienē. Ar šo koordinācijas veidu tiek panākta droša attāluma ievērošana starp pilotējamiem gaisa kuģiem un bezpilota gaisa kuģi. Tas nozīmē, ka koordinācija tiek pakārtota pilotējamās aviācijas lidojumiem tādā veidā, lai neapdraudētu tos.

LGS BGK koordinatora pakalpojumi ir maksas pakalpojums.

Nosaukums Cena, EUR
Aeronavigācijas informācijas sniegšana (fiksēta maksa par dienu) 18.15 EUR dienā, t.sk. PVN
LGS speciālista izbraukums (darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:00) 36.30 EUR stundā, t.sk. PVN
LGS speciālista izbraukums (ārpus biroja darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās) 72.60 EUR stundā, t.sk. PVN

Minimālā summa dienā ir 54.45 EUR t.sk. PVN.

Lai pieteiktu šo pakalpojumu, UAS ekspluatantam ir jāaizpilda un elektroniski jāparaksta veidlapa A un jānosūta uz bgk@lgs.lv. LGS pārstāvji informēs UAS ekspluatantu par turpmākām darbībām.

Koordinācijas pieteikšanas termiņš ir 7 darba dienas pirms lidojuma.

Pakalpojuma sniegšana ir atkarīga no cilvēkresursu pieejamības un citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm.

Ja netiek ievēroti pieteikšanas termiņi, tad bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijas sagatavošana un nodrošināšana ir atkarīga no citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm, LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatoru pieejamības.

Koordinācijas veids B “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās

Šis koordinācijas veids nosaka, ka UAS operācijas “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās var būt īstenotas augstumā līdz 120 metriem “atvērtajā” kategorijā vai augstāk “specifiskajā” kategorijā pie nosacījuma, ka UAS ekspluatantam ir attiecīgā ekspluatācijas atļauja. Šie lidojumi var būt īstenoti laikā, kad AFISO nesniedz pakalpojumus. Koordinācijas veids B paredz vairākus soļus, kā precizēt informāciju par aktuāliem AFISO darba laikiem.

Lai pieteiktu šo koordinācijas veidu, UAS ekspluatantam ir jāaizpilda, elektroniski jāparaksta veidlapa B un jānosūta uz bgk@lgs.lv. Pēc saņemtā pieteikuma apstrādes LGS pārstāvji informēs UAS ekspluatantu par turpmākām darbībām.

Koordinācijas pieteikšanas termiņš ir vismaz 3 darba dienas pirms lidojuma.

Pakalpojuma sniegšana ir atkarīga no cilvēkresursu pieejamības un citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm.

Ja netiek ievēroti pieteikšanas termiņi, tad bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijas sagatavošana un nodrošināšana ir atkarīga no citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm, LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatoru pieejamības.

“RIGA CTR” robežās

Koordinācijas veids C “RIGA CTR” robežās

Koordinācijas veids C nosaka, ka bezpilota gaisa kuģu lidojumi “RIGA CTR” robežās ir atļauti līdz 50 metru augstumam virs zemes vai ūdens virsmas un ja tie tiek īstenoti ne tuvāk par 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” skrejceļa sliekšņiem.

Ja bezpilota gaisa kuģa maksimālā pacelšanas masa ir virs 2 kilogramiem, tad īstenot lidojumu drīkst tālvadības pilots, kuram  ir A2 kompetences sertifikāts vai STS teorētisko zināšanu sertifikāts un akreditācija, kas apliecina praktiskās apmācības pabeigšanu saskaņā ar kādu no specifiskās kategorijas standartscenārijiem vai citu darbības konceptu specifiskās kategorijas ietvaros. Savukārt UAS ir jāatbilst prasībām, kuras ir aprakstītas sadaļā “Prasības bezpilota gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanas masa pārsniedz 2 kilogramus”.

Koordinācijas veids C (izņēmums) “RIGA CTR” robežās

Koordinācijas veidam C ir paredzēti izņēmuma gadījumi, kad bezpilota gaisa kuģa lidojums var būt īstenots augstumā virs 50 metriem. Šie pieteikumi tiek izskatīti individuāli. Izņēmuma piemērošana ir jāpiesaka LGS un jāsaņem apstiprinājums. Atgādinām, ja bezpilota gaisa kuģa lidojums tiek īstenots mākslīgā šķēršļa tuvumā, kura augstums pārsniedz 105 metrus, un  tas tiek pārlidots līdz 15 metru augstumam virs tā, tad UAS ekspluatantam ir jāsaņem nepārprotamā atļauja no attiecīgā objekta īpašnieka vai pārstāvja šādu lidojumu īstenošanai.

Lai pieteiktu šo koordināciju, UAS ekspluatantam ir jāaizpilda un elektroniski jāparaksta veidlapa C un jānosūta uz bgk@lgs.lv. Pēc saņemtā pieteikuma apstrādes LGS pārstāvji informēs UAS ekspluatantu par turpmākām darbībām.

Koordinācijas pieteikšanas termiņš ir vismaz 5 darba dienas pirms lidojuma.

Pakalpojuma sniegšana ir atkarīga no cilvēkresursu pieejamības un citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm.

Koordinācijas veids A “RIGA CTR” robežās

Koordinācijas veids A ir paredzēts bezpilota gaisa kuģu lidojumi īstenošanai augstumā virs 50 metriem virs zemes vai ūdens virsmas, vai arī attālumā līdz 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” skrejceļa sliekšņiem. Šajos gadījumos ir nepieciešama informācijas aprite starp tālvadības pilotu un Rīgas gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kuru nodrošina LGS BGK koordinators klātienē.

LGS koordinatora pakalpojumi ir maksas pakalpojums.

Nosaukums Cena, EUR
Aeronavigācijas informācijas sniegšana (fiksēta maksa par dienu) 18.15 EUR dienā, t.sk. PVN
LGS speciālista izbraukums (darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:00) 36.30 EUR stundā, t.sk. PVN
LGS speciālista izbraukums (ārpus biroja darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās) 72.60 EUR stundā, t.sk. PVN

Minimālā summa dienā ir 54.45 EUR, t.sk. PVN.

Lai pieteiktu šo pakalpojumu, UAS ekspluatantam ir jāaizpilda un elektroniski jāparaksta veidlapa A un jānosūta uz bgk@lgs.lv. LGS pārstāvji informēs UAS ekspluatantu par turpmākām darbībām.

Pakalpojuma sniegšana ir atkarīga no cilvēkresursu pieejamības un citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm.

Koordinācijas pieteikšanas termiņš ir 3 darba dienas pirms lidojuma (ja bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek paredzēti darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:00) vai 5 darba dienas citos gadījumos.

Koordinācijas veids D “RIGA CTR” robežās

Koordinācijas veids D nosaka, kā tiek īstenota valsts bezpilota gaisa kuģu un militāro bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācija starptautiskās lidostas “Rīga” tuvumā.

LGS aicina valsts institūcijas, kuras veic valsts bezpilota gaisa kuģu lidojumus vai militāro bezpilota gaisa kuģu lidojumus, kā arī pašvaldības policijas pilnvarotus pārstāvjus sazināties ar LGS, rakstot e-pasta vēstuli uz lgs@lgs.lv, lai iegūtu papildu informāciju par šo koordinācijas veidu un sadarbības nosacījumiem.

Koordinācijas veida D piemērošana ir atkarīga no citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm.

Koordinācijas veids E “RIGA CTR” robežās

Koordinācijas veids E apraksta kārtību, kā bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek īstenoti starptautiskās lidostas “Rīga” tuvumā bez LGS koordinatora klātbūtnes – šajā gadījumā tiek panākta vienošanās ar UAS ekspluatantu par UAS operāciju īstenošanas datumu un laika intervālu.

LGS var piedāvāt UAS ekspluatantam šo koordinācijas veidu individuālos gadījumos, kad, izvērtējot koordinācijas veida A pieprasījumu, konstatē, ka ieplānotās UAS operācijas var būt īstenotas drošā veidā bez LGS koordinatora klātbūtnes. Izvērtējumā tiek ņemts vērā ieplānotu UAS operāciju raksturs, parametri un to atbilstība koordinācijas veida E nosacījumiem, tālvadības pilota kvalifikācija, iepriekšējā sadarbība ar LGS un citi faktori.

Sīkāka informācija par koordinācijas veida E nosacījumiem un parametriem tiek sniegta individuāli, ja tiek lemts par šīs kārtības piemērošanu.

Prasības bezpilota gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanas masa pārsniedz 2 kilogramus

Šajā sadaļā uzskaitītas prasības bezpilota gaisa kuģiem un sistēmām ir attiecināmas uz operācijām “atvērtajā” kategorijā saskaņā ar koordinācijas veidiem C (un izņēmumu), D, E. Šajos gadījumos UAS ir jābūt aprīkotai ar tādiem risinājumiem, kas nodrošina tālvadības pilotam informāciju par bezpilota gaisa kuģa atrašanās vietu, lidojuma augstumu un ātrumu, akumulatoru uzlādes līmeni, vadības un kontroles (C2) savienojuma un globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) signāla stiprumu un kvalitāti, kā arī automātisku brīdināšanu, ja signāls kļūst pārāk vājš vai nekvalitatīvs, kā arī automātiskām bezatteices (“fail-safe”) funkcijām vismaz šādiem gadījumiem:

 • zaudēts vadības un kontroles (C2) savienojums starp UA un tālvadības ierīci – zaudējot kontroles un vadības (C2) savienojumu starp UA un tālvadības ierīci, ne vēlāk kā pēc 5 sekundēm tiek automātiski aktivizēta bezatteices (“fail-safe”) sistēmas funkcija, kas veic automātisku nosēšanos drošā vietā atbilstoši iepriekš iestatītajiem nosacījumiem (vienlaikus neļaujot turpināt iepriekš ieprogrammētu plānoto automātiskā lidojuma maršrutu (ja attiecināms));
 • problēmas ar pozicionēšanas sistēmai nepieciešamajiem sensoriem – piemēram, globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) signālā traucējumu vai tā pilnīgas pazaudēšanas gadījumā. UA automātiski veic šo sensoru atslēgšanu (vai nodrošina iespēju tos atslēgt manuāli);
 • veic lidojuma datu ierakstu, saglabājot informāciju par lidojuma laiku, koordinātām, augstumu un ātrumu;
 • konfigurēta tā,  lai  bezpilota gaisa kuģa lidojuma augstuma samazināšanu būtu iespējams veikt ar ātrumu vismaz 2.5m/s;
 • ļauj tālvadības pilotam manuāli pārtraukt lidojumu, atslēdzot motoru darbību avārijas situācijā.

Koordinācijas veidi C (izņēmumi), D, E neparedz UAS operāciju īstenošanu “atvērtajā” kategorijā ar pašbūvētiem bezpilota gaisa kuģiem, ja to masa pārsniedz 2 kilogramus.

Papildu informācija par bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordināciju “RIGA CTR” un “LIEPAJA FIZ SECTOR A” robežās

e-pasts: bgk@lgs.lv

tālrunis: +371 67300961

Cita noderīga informācija

Papildu informācija par UAS kategorijām:

Atvērtā kategorija: https://droni.caa.gov.lv/darbibas-kategorijas/atverta-kategorija/

Specifiskā kategorija: https://droni.caa.gov.lv/darbibas-kategorijas/specifiska-kategorija/

Aktuālā informācija

Karte ar ierobežojumiem gaisa telpā: https://www.airspace.lv/drones

Aeronavigācijas informācija, NOTAM: https://ais.lgs.lv/notam

Aeronavigācijas informācijas publikācijas (AIP): https://ais.lgs.lv/aiseaip

Rīcība bezpilota gaisa kuģa avārijas situācijā

Ja tālvadības pilots zaudē kontroli pār bezpilota gaisa kuģi, un tas turpina nekontrolētu lidojumu, tad nekavējoties ir jāinformē VAS “Latvijas gaisa satiksme” pārstāvji pa tālruni: +371 67300645, +371 67300642 vai +371 67783761, sniedzot šādu informāciju:

 • bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa;
 • Lidojuma vieta (pēdējās zināmās koordinātas vai attiecībā pret nepārprotami identificējamu objektu);
 • Lidojuma augstums (pēdējais zināmais lidojuma augstums, precizējot atskaites sistēmu – virs zemes/ūdens virsmas (AGL) vai virs jūras līmeņa (AMSL));
 • Lidojuma virziens (debespuse vai attiecībā pret nepārprotami identificējamu objektu);
 • Lidojuma ilgums ar atlikušo degvielas/akumulatoru uzlādes līmeni (paredzamais atlikušais lidojuma ilgums);
 • Maksimālais lidojuma ātrums;
 • Maksimālais lidojuma ilgums;
 • Teorētiskais maksimālais lidojuma attālums;
 • Maksimālais iespējamais lidojuma augstums.

Ziņošana par atgadījumiem

Tālvadības pilotam un/vai UAS ekspluatantam ir pienākums iesniegt atgadījuma ziņojumu (obligātā ziņošana), ja, bezpilota gaisa kuģa lidojuma rezultātā ir iestājies kāds no šiem gadījumiem:

 • Cilvēki guvuši nāvējošus vai smagus ievainojumus;
 • Iesaistīts pilotējamās aviācijas gaisa kuģis.

Personas var ziņot (brīvprātīgā ziņošana) arī par citiem atgadījumiem, kad radušies traucējumi bezpilota gaisa kuģa sistēmas darbībā, tas avarējis vai iestājusies cita situācija, kas pie citiem apstākļiem varētu radīt apdraudējumu apkārtējiem.

Papildu informācija par obligātu un brīvprātīgu ziņošanu ir pieejama vietnē:
https://e.caa.gov.lv/

Atpakaļ