Bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinēšana

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinēšana

Bezpilota gaisa kuģu (Unmanned Aircraft Systems, UAS) lidojuma koordinācija ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” ir obligāta, ja UAS darbības telpa atrodas tuvāk par 5 kilometriem no starptautiskās lidosta “Rīga” vai starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem, kā arī gadījumos, kad UAS lidojuma augstums starptautiskās lidostas “Rīga” gaisa satiksmes vadības zonas (RIGA CTR) vai starptautiskās lidostas “Liepāja” satiksmes informācijas zonas (LIEPAJA TIZ) ietvaros pārsniedz 50 metrus virs ūdens vai zemes virsmas.

No 2021.gada 20.septembra ir spēkā VA “Civilās aviācijas aģentūra” apstiprinātā koordinācijas procedūra UAS lidojumiem RIGA CTR un LIEPAJA TIZ ietvaros. Koordinācijas procedūra paredz to, ka UAS ekspluatants iesniedz LGS koordinācijas pieprasījumu UAS operāciju īstenošanai.

Atkarība no tā, kur un kad ir plānots veikt UAS operācijas, ir paredzēti vairāki koordinācijas procedūras īstenošanas veidi:

RIGA CTR ietvaros

Tālvadības pilots veic UAS lidojumus LGS speciālista klātbūtnē, kurš koordinē tos ar Rīgas lidostas torņa dispečeriem, ja ieplānotā UAS darbības telpa atrodas tuvāk par 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” skrejceļa sliekšņiem, kā arī gadījumos, kad UAS lidojuma augstums starptautiskās lidostas “Rīga” gaisa satiksmes vadības zonas (RIGA CTR) ietvaros pārsniedz 50 metrus virs ūdens vai zemes virsmas.

UAS lidojumi tiek pakārtoti pilotējamās aviācijas lidojumu sarakstam un īstenoti laika intervālos starp reisiem atbilstoši Rīgas lidostas torņa dispečera norādēm.

Pieteikšanās kārtība

 • UAS ekspluatantam ir jāaizpilda veidlapa “Pielikums A” un jānosūta tā uz bgk@lgs.lv vismaz 3 dienas pirms ieplānotā lidojuma veikšanas datuma, ja lidojums tiek veikts biroja darba laika ietvaros (darba dienās no plkst.08:30 līdz 17:00);
 • UAS ekspluatantam ir jāaizpilda veidlapa “Pielikums A” un jānosūta tā uz bgk@lgs.lv vismaz 10 dienas pirms ieplānotā lidojuma veikšanas datuma, ja lidojumu ir paredzēts veikt ārpus biroja darba laikiem.

LIEPAJA TIZ ietvaros

 • Tālvadības pilots veic UAS lidojumus LGS speciālista klātbūtnē, kurš koordinē tos ar Liepājas lidlauka informatīvā dienesta operatoru (AFISO), ja UAS darbības telpa atrodas tuvāk par 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem, kā arī gadījumos, kad UAS lidojuma augstums starptautiskās lidostas “Liepāja” satiksmes informācijas zonas (Liepāja TIZ) ietvaros pārsniedz 50 metrus virs ūdens vai zemes virsmas.

UAS lidojumi tiek pakārtoti pilotējamās aviācijas lidojumu sarakstam un īstenoti laika intervālos starp pilotējamās aviācijas lidojumiem atbilstoši AFISO norādēm.

Pieteikšanās kārtība

UAS ekspluatantam ir jāaizpilda veidlapa “Pielikums A” un jānosūta tā uz bgk@lgs.lv vismaz 7 dienas pirms ieplānotā lidojuma veikšanas datuma.

Ja UAS lidojumu tiek plānots īstenot ārpus AFISO darba laikiem, tālvadības pilotam un LGS speciālistam iepriekš vienojoties, tiek noteikts laiks, kad tālvadības pilots sazināsies ar LGS un precizēs aktuālo AFISO darba laiku.

Svarīgi: tālvadības pilotam ir pienākums sazināties ar LGS atbilstoši veidlapā “Pielikums B” minētām norādēm un instrukcijām, lai precizētu UAS operāciju īstenošanas iespējas.

Pieteikšanās kārtība:

UAS ekspluatantam ir jāaizpilda veidlapa “Pielikums B” un jānosūta tā uz bgk@lgs.lv vismaz 7 dienas pirms ieplānotā lidojuma veikšanas datuma.

Koordinācijas procedūras papildu piemērošanas nosacījumi:

 • UAS lidojuma laikā atrodas tiešā redzamībā  – tiek izpildīts VLOS jeb Visual Line of Sight nosacījums;
 • UAS lidojums tiek īstenots līdz 120 metru (~400 pēdu) augstumam virs zemes vai ūdens virsmas. UAS lidojumi augstumā virs 120 metriem pieder pie “specifiskās” kategorijas – lai īstenotu šādu lidojumu, UAS ekspluatantam ir jāsaņem attiecīgā atļauja no VA “Civilās aviācijas aģentūra” vai citas kompetentās iestādes;
 • UAS lidojumam ir īslaicīgs raksturs.

UAS operācijas “atvērtajā” kategorijā ar tādu bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanas masa ir 2 kilogrami un vairāk, ir pieļaujamas RIGA CTR un LIEPAJA TIZ robežās, ja UAS ekspluatantam ir ekspluatācijas atļauja vai cita veida atļauja operāciju īstenošanai specifiskajā kategorijā.

Pakalpojumu cenas

Nosaukums Cena, EUR
Aeronavigācijas informācijas sniegšana (fiksēta maksa par dienu) 18.15 EURdienā, t.sk. PVN
LGS speciālista izbraukums (darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:00) 36.30 EUR stundā, t.sk. PVN.
LGS speciālista izbraukums (ārpus biroja darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās) 72.60 EUR stundā, t.sk. PVN.
Cenas ir spēkā no 20.09.2021.

Papildu informācija

bgk@lgs.lv

+371 67300961

Cita noderīga informācija

Papildu informācija par UAS kategorijām:
Atvērtā kategorija: https://uas.caa.lv/atverta-kategorija/
Specifiskā kategorija: https://uas.caa.lv/specifiska-kategorija/
Rīks prasību noskaidrošanai: https://uas.caa.lv/paligriks-prasibu-noskaidrosanai/

Aktuālā informācija

Karte ar ierobežojumiem gaisa telpā: https://www.airspace.lv/drones
Aeronavigācijas informācija, NOTAM: https://ais.lgs.lv/notam
Aeronavigācijas informācijas publikācijas (AIP): https://ais.lgs.lv/aiseaip

Rīcība avārijas situācijā

Ja tālvadības pilots zaudē kontroli pār UAS, tad nekavējoties ir jāinformē VAS “Latvijas gaisa satiksme” pārstāvji pa tālruni: +371 67300645, +371 67300642 vai +371 67783761, sniedzot šādu informāciju:

 • UAS kopējā pacelšanās masa;
 • Lidojuma vieta (pēdējās zināmās koordinātas vai attiecībā pret nepārprotami identificējamu objektu);
 • Lidojuma augstums (pēdējais zināmais lidojuma augstums, precizējot atskaites sistēmu – virs zemes/ūdens virsmas (AGL) vai virs jūras līmeņa (AMSL));
 • Lidojuma virziens (debespuse vai attiecībā pret nepārprotami identificējamu objektu);
 • Lidojuma ilgums ar atlikušo degvielas/akumulatoru uzlādes līmeni (paredzamais atlikušais lidojuma ilgums);
 • Maksimālais lidojuma ātrums;
 • Maksimālais lidojuma ilgums;
 • Teorētiskais maksimālais lidojuma attālums;
 • Maksimālais iespējamais lidojuma augstums.
Atpakaļ