Bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinēšana

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinēšana

No 2021.gada 20.septembra ir spēkā UAS (Unmanned Aircraft Systems) operāciju koordinācijas procedūra, kura precizē kārtību, kādā bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek īstenoti starptautiskās lidostas “Rīga” gaisa satiksmes vadības zonā (RIGA CTR) un starptautiskās lidostas “Liepāja” satiksmes informācijas zonā (LIEPAJA TIZ).

Saskaņā ar šo koordinācijas procedūru bezpilota gaisa kuģu lidojumi RIGA CTR un LIEPAJA TIZ robežās ir atļauti augstumā līdz 50 metriem virs zemes vai ūdens virsmas ar tādu bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanas masa ir līdz 2 kilogramiem, un ja šie lidojumi tiek īstenoti ne tuvāk par 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” vai starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem.

Atgādinām, ka 2023.gada izskaņā noslēdzās pārejas periods, kad tika pieļaujamas atkāpes no prasības pēc C klases identifikācijas marķējuma tiem bezpilota gaisa kuģiem, kuri darbojas “atvērtajā” kategorijā.  No 2024. gada 1. janvāra tiek piemērota prasība pēc C klases identifikācijas marķējuma – ražotāja apliecinājuma tam, ka bezpilota gaisa kuģa sistēma atbilst noteiktām prasībām. Sīkākā informācija par C klases identifikācijas marķējumu ir pieejama šeit.

Lai īstenotu bezpilota gaisa kuģa lidojumu RIGA CTR un LIEPAJA TIZ robežās augstumā virs 50 metriem virs zemes vai ūdens virsmas, kā arī attālumā līdz 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” vai starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem, ir nepieciešama koordinācija ar VAS “Latvijas gaisa satiksme”.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācija RIGA CTR robežās

Bezpilota gaisa kuģa lidojumam ir jābūt koordinētam ar VAS “Latvijas gaisa satiksme”, ja plānotās aktivitātes tiks īstenotas jebkādā augstumā attālumā līdz 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Rīga” skrejceļa sliekšņiem vai augstumā virs 50 metriem virs zemes vai ūdens virsmas RIGA CTR robežās.

Koordinācijas veids A (RIGA CTR robežās)

Šis koordinācijas veids paredz to, ka bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek īstenoti laika intervālos starp pilotējamās aviācijas lidojumiem atbilstoši Rīgas lidostas torņa dispečera norādēm. Bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek īstenoti LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatora klātbūtnē, kurš nodrošina nepieciešamo datu apmaiņu starp Rīgas lidostas dispečeriem un tālvadības pilotu. LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatora izbraukums ir maksas pakalpojums.

Nosaukums Cena, EUR
Aeronavigācijas informācijas sniegšana (fiksēta maksa par dienu) 18.15 EUR dienā, t.sk. PVN
LGS speciālista izbraukums (darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:00) 36.30EUR stundā, t.sk. PVN.
LGS speciālista izbraukums (ārpus biroja darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās) 72.60EUR stundā, t.sk. PVN.
Cenas ir spēkā no 20.09.2021.

Minimālā maksa par pakalpojumu ir 54.45 EUR, t.sk. PVN (Aeronavigācijas informācijas sniegšana (18.15 EUR dienā) + LGS speciālista izbraukums (biroja darba laikā – 36.30 EUR stundā)).

Pieteikšanās kārtība un koordinācijas norises kārtība

 1. UAS ekspluatants aizpilda koordinācijas pieprasījumu “Pielikums A”, paraksta to ar e-parakstu un nosūta uz e-pasta adresi bgk@lgs.lv, ievērojot šādus termiņus:
 2. 3 dienas iepriekš, ja bezpilota gaisa kuģu lidojumus tiek plānots veikt biroja darba laikā (darba dienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:00);
 3. 10 dienas iepriekš, ja bezpilota gaisa kuģu lidojumu tiek plānots veikt ārpus biroja darba laika.
 • LGS darbinieki apstrādā saņemtos datus, veic precizējumus (ja nepieciešams), veic sagatavošanas darbus.
 • LGS darbinieki informē UAS ekspluatantu par bezpilota gaisa kuģu lidojumiem pieejamiem laika intervāliem (šī informācija kļūst pieejama 1 dienu pirms plānotā lidojuma datuma).
 • LGS darbinieki un UAS ekspluatants vienojas par bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijas nodrošināšanas datumu un laiku.
 • Tālvadības pilots veic bezpilota gaisa kuģu lidojumus LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatora klātbūtnē saskaņā ar norādēm, kuras tiek saņemtas no Rīgas torņa gaisa satiksmes vadības dispečeriem.
Ja netiek ievēroti pieteikšanas termiņi, tad bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijas sagatavošana un nodrošināšana ir atkarīga no citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm, LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatoru pieejamības.

Atgādinām, ka šis koordinācijas veids paredz bezpilota gaisa kuģu lidojumu īstenošanu laika intervālos starp pilotējamās aviācijas lidojumiem. Provizoriskais lidojumu saraksts, kuru izmanto laika intervālu sākotnējā noteikšanā, kļūst pieejams vienu dienu iepriekš, tāpēc šis koordinācijas paveids paredz papildu saziņu un koordinācijas norises laika precizēšanu.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācija LIEPAJA TIZ robežās

Bezpilota gaisa kuģa lidojumam ir jābūt koordinētam ar VAS “Latvijas gaisa satiksme”, ja plānotās aktivitātes tiks īstenotas jebkādā augstumā attālumā līdz 5 kilometriem no starptautiskās lidostas “Liepāja” skrejceļa sliekšņiem vai augstumā virs 50 metriem virs zemes vai ūdens virsmas LIEPAJA TIZ robežās.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijas nodrošināšana LIEPAJA TIZ robežās paredz 2 risinājumus:

 • Koordinācijas veids A, kad bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek īstenoti LGS pārstāvja klātbūtnē;
 • Koordinācijas veids B, kad bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek īstenoti noteiktā laika posmā bez LGS pārstāvja klātbūtnes.

Koordinācijas veids A (LIEPAJA TIZ robežās)

Bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek īstenoti starptautiskās lidostas “Liepāja” un Liepājas gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora  darba laikā. Saskaņā ar šo risinājumu bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek īstenoti laika intervālos starp pilotējamās aviācijas lidojumiem. Šajā gadījumā bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek īstenoti LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatora klātbūtnē, kurš nodrošina nepieciešamo informācijas apmaiņu starp Liepājas gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un tālvadības pilotu. LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatora izbraukums ir maksas pakalpojums.

Nosaukums Cena, EUR
Aeronavigācijas informācijas sniegšana (fiksēta maksa par dienu) 18.15 EURdienā, t.sk. PVN
LGS speciālista izbraukums (darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:00) 36.30EUR stundā, t.sk. PVN.
LGS speciālista izbraukums (ārpus biroja darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās) 72.60EUR stundā, t.sk. PVN.
Cenas ir spēkā no 20.09.2021.

Minimālā maksa par pakalpojumu ir 54.45 EUR, t.sk. PVN (Aeronavigācijas informācijas sniegšana (18.15 EUR dienā) + LGS speciālista izbraukums (biroja darba laikā – 36.30 EUR stundā)).

Pieteikšanās kārtība un koordinācijas norises kārtība

 1. UAS ekspluatants aizpilda koordinācijas pieprasījumu “Pielikums A”, paraksta to ar e-parakstu un nosūta uz e-pasta adresi bgk@lgs.lv vismaz 10 dienas iepriekš.
 2. LGS darbinieki apstrādā saņemtos datus, veic precizējumus (ja nepieciešams), veic sagatavošanas darbus.
 3. LGS darbinieki informē UAS ekspluatantu par bezpilota gaisa kuģu lidojumiem pieejamiem laika intervāliem (atgādinām, ka bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek pakārtoti pilotējamās aviācijas lidojumiem).
 4. LGS darbinieki un UAS ekspluatants vienojas par bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijas nodrošināšanas datumu un laiku.
 5. Tālvadības pilots veic bezpilota gaisa kuģu lidojumus LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatora klātbūtnē saskaņā ar norādēm, kuras tiek saņemtas no Liepājas gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora.
Ja netiek ievēroti pieteikšanas termiņi, tad bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijas sagatavošana un nodrošināšana ir atkarīga no citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm, LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatoru pieejamības.

Koordinācijas veids B (LIEPAJA TIZ robežās)

Bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek īstenoti laikā, kad starptautiskā lidosta “Liepāja” ir slēgta. Šis risinājums paredz to, ka tālvadības pilots veic bezpilota gaisa kuģu lidojumus iepriekš saskaņotajos laika intervālos bez LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatora klātbūtnes. Aktuālais starptautiskās lidostas “Liepāja” darba laiks ir mainīgs, tāpēc risinājums B paredz vairākus soļus, kā tiek veikta aktuālo darba laiku precizēšana un bezpilota gaisa kuģu lidojumu saskaņojuma sagatavošana.

Pieteikšanās kārtība un koordinācijas norises kārtība

 1. UAS ekspluatants aizpilda koordinācijas pieprasījumu “Pielikums B”, paraksta to ar e-parakstu un nosūta uz e-pasta adresi bgk@lgs.lv vismaz 7 dienas pirms plānotā lidojuma datuma.
 2. LGS darbinieki apstrādā saņemtos datus, veic precizējumus (ja nepieciešams), veic sagatavošanas darbus.
 3. LGS darbinieki informē UAS ekspluatantu par paredzamiem Liepājas gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora darba laikiem (atgādinām, ka saskaņā ar koordinācijas viedu B bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek īstenoti laikā, kad Liepājas gaisa satiksmes informatīva dienesta operators nesniedz pakalpojumus).
 4. LGS darbinieki informē UAS ekspluatantu par datumu un laiku, kad būs pieejama informācija par Liepājas gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora aktuāliem darba laikiem.
 5. LGS sagatavo un nosūta e-pasta vēstules formā apstiprinājumu (saskaņojumu) UAS operāciju īstenošanai. Apstiprinājumā vēstulē tiek norādīts datums un laika intervāls UAS operāciju īstenošanai.
 6. Tālvadības pilots veic bezpilota gaisa kuģu lidojumus, ievērojot apstiprinājuma vēstulē norādīto laika intervālu.
Ja netiek ievēroti pieteikšanas termiņi, tad bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordinācijas sagatavošana un nodrošināšana ir atkarīga no citu gaisa telpas lietotāju pieteiktām aktivitātēm, LGS bezpilota gaisa kuģu koordinatoru pieejamības.

UAS operācijas “atvērtajā” kategorijā ar tādu bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanas masa ir 2 kilogrami un vairāk, ir pieļaujamas RIGA CTR un LIEPAJA TIZ robežās, ja UAS ekspluatantam ir ekspluatācijas atļauja vai cita veida atļauja operāciju īstenošanai specifiskajā kategorijā.

Papildu informācija par bezpilota gaisa kuģu lidojumu koordināciju RIGA CTR un LIEPAJA TIZ robežās

bgk@lgs.lv

+371 67300961

Cita noderīga informācija

Papildu informācija par UAS kategorijām:
Atvērtā kategorija: https://droni.caa.gov.lv/darbibas-kategorijas/atverta-kategorija/
Specifiskā kategorija: https://droni.caa.gov.lv/darbibas-kategorijas/specifiska-kategorija/

Aktuālā informācija par gaisa telpas izmantošanas ierobežojumiem

Karte ar ierobežojumiem gaisa telpā: https://www.airspace.lv/drones
Aeronavigācijas informācija, NOTAM: https://ais.lgs.lv/notam
Aeronavigācijas informācijas publikācijas (AIP): https://ais.lgs.lv/aiseaip

Rīcība bezpilota gaisa kuģa avārijas situācijā

Ja tālvadības pilots zaudē kontroli pār bezpilota gaisa kuģi, un tas turpina nekontrolētu lidojumu, tad nekavējoties ir jāinformē VAS “Latvijas gaisa satiksme” pārstāvji pa tālruni: +371 67300645, +371 67300642 vai +371 67783761, sniedzot šādu informāciju:

 • bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa;
 • Lidojuma vieta (pēdējās zināmās koordinātas vai attiecībā pret nepārprotami identificējamu objektu);
 • Lidojuma augstums (pēdējais zināmais lidojuma augstums, precizējot atskaites sistēmu – virs zemes/ūdens virsmas (AGL) vai virs jūras līmeņa (AMSL));
 • Lidojuma virziens (debespuse vai attiecībā pret nepārprotami identificējamu objektu);
 • Lidojuma ilgums ar atlikušo degvielas/akumulatoru uzlādes līmeni (paredzamais atlikušais lidojuma ilgums);
 • Maksimālais lidojuma ātrums;
 • Maksimālais lidojuma ilgums;
 • Teorētiskais maksimālais lidojuma attālums;
 • Maksimālais iespējamais lidojuma augstums.
Atpakaļ