Akcionārs

2020-04-02: Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces darba kārtības papildināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 25.marta rīkojuma  Nr. 120 “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” pamatkapitāla palielināšanu” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru kabineta 2020.gada 27.marta rīkojumu Nr. 134) 1.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, un saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) valdes 2020.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 14), LGS valde ir lūgusi LGS kapitāla daļu turētāja pārstāvi papildināt kārtējās LGS akcionāru sapulces, kas sasaukta 2020.gada 1.aprīlī plkst. 15:00 LGS telpās Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053, darba kārtību ar šādu papildu darba kārtības jautājumu:

            1.       Par LGS pamatkapitāla palielināšanu un grozījumu LGS statūtos.

2020-03-16: Par kārtējās VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.panta pirmo daļu un saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) 2020.gada 12.marta valdes sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr. 9), ir nolemts sasaukt VAS “Latvijas gaisa satiksme” kārtējo akcionāru sapulci 2020.gada 1.aprīlī VAS “Latvijas gaisa satiksme” telpās Muzeju ielā 3, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053 plkst. 15:00 ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

  1. LGS finanšu pārskats par 2019.gadu.
  2. Pārskats par LGS darbības rezultātiem 2019.gadā.

2020-02-07: Andris Ozoliņš ievēlēts par LGS padomes locekli

Ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru 2020. gada 7. februāra ārkārtas sapulces lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 1) tika nolemts ievēlēt Andri Ozoliņu VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2020.gada 7.februāra.

2020-01-30: Par ārkārtas VAS “Latvijas gaisa satiksme” akcionāru sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.pantu, VAS “Latvijas gaisa satiksme” akciju turētāja pārstāvis 2020.gada 7.februārī plkst. 10:30 Satiksmes ministrijā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1743, ir sasaucis VAS “Latvijas gaisa satiksme” ārkārtas akcionāru sapulci ar šādu darba kārtību:
1. Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes sastāvu.

Atpakaļ