Vakances

Vakance

Aviācijas fiksēto sakaru/datu pārraides tīkla operators

12 Sep 2023 |

Valsts akciju sabiedrība “LATVIJAS GAISA SATIKSME“ izsludina konkursu uz vakanto aviācijas fiksēto sakaru/datu pārraides tīkla operatoraamatu. pamatpienākumi: nodrošināt aviācijas fiksētā elektrosakaru tīkla (AFTN) ziņojumu plūsmas un iekārtu monitoringu, AFTN/AMHS sistēmas drošu un nepārtrauktu darbu; nodrošināt tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas uzturēšanu (elektroniskais operatīvais žurnāls, atteiču uzskaite, u.c.); savas kompetences ietvaros sadarboties ar citiem komersantiem (VAS “Starptautiskā lidosta […]

Lasīt tālāk

Radionavigācijas inženieris

12 Sep 2023 |

Valsts akciju sabiedrība “LATVIJAS GAISA SATIKSME“ izsludina konkursu uz vakanto radionavigācijas inženiera amatu. pamatpienākumi: nodrošināt radionavigācijas objektu iekārtu drošu un nepārtrauktu darbu, kvalitatīvu tehnisko ekspluatāciju; veikt  radionavigācijas objektu  iekārtu/sistēmu plānotās tehniskās apkopes un remontdarbus atbilstoši iepriekš noteiktam plānam, kā arī novērst avārijas situācijas; veikt  radionavigācijas objektu iekārtu darba spēju analīzi, analizēt iekārtu darbības traucējumus un […]

Lasīt tālāk

Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu maiņas inženieris

12 Sep 2023 |

Valsts akciju sabiedrība “LATVIJAS GAISA SATIKSME“ izsludina konkursu uz vakanto aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu maiņas inženiera amatu. pamatpienākumi: veikt koordināciju ar iekšējām struktūrvienībām, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, klientiem un kaimiņvalstu centriem; kontrolēt iekārtu darbību, veikt nodaļas iekārtu operatīvo un tehnisko apkalpošanu; nodrošināt nodaļas iekārtu drošu un nepārtrauktu darbību, kvalitatīvu tehnisko ekspluatāciju; pārbaudīt rezerves radiotehnisko līdzekļu un […]

Lasīt tālāk

Datu apstrāde VAS “Latvijas gaisa satiksme” personāla atlases procesā

18 Nov 2019 |
Vispārīga informācija

Šī dokumenta mērķis ir informēt VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) klientus par personas datu apstrādes principiem, kas ir ieviesti LGS, kā arī informēt par fizisko personu tiesībām un iespēju iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi LGS. 1. Definīcijas GDPR – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu […]

Lasīt tālāk