Vakances

Vakance

Gaisa satiksmes vadības departamenta drošuma koordinators

26 Feb 2024 |

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” izsludina konkursu uz vakanto gaisa satiksmes vadības departamenta drošuma koordinatora amatu Pamatpienākumi: apstrādāt gaisa satiksmes vadības sistēmu izmaiņas, veikt izmaiņu drošuma novērtēšanu; izstrādāt sistēmu izmaiņu un drošuma novērtēšanas dokumentāciju; sniegt drošuma novērtēšanas atbalstu projektu grupu speciālistiem; piedalīties drošuma monitoringa procesā un uzraudzīt to; sadarboties ar citu aviācijas uzņēmumu speciālistiem […]

Lasīt tālāk

Būvniecības projekta vadītājs

26 Feb 2024 |

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” izsludina konkursu uz būvniecības projekta vadītāja amatu (darbs uz noteiktu laiku – līdz 2026.gada 31.decembrim). Pamatpienākumi: nodrošināt būvniecības projekta “VAS “Latvijas gaisa satiksme” esošās ēkas pārbūves ar jauna gaisa satiksmes vadības torņa kompleksa piebūvi” projekta vadīšanu un īstenošanu; plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt projekta norisi, nodrošinot tā izpildi atbilstoši […]

Lasīt tālāk

Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālists

26 Feb 2024 |

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” izsludina konkursu uz vakanto Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu. Pamatpienākumi: nodrošināt ar iepirkumiem saistīto procesu virzību un dokumentēšanu atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām; izstrādāt iepirkumu un/vai iepirkumu procedūru nodrošināšanai nepieciešamos dokumentus (publikācijas, apliecinājumus, ziņojumus, nolikumus, uzaicinājumus, paziņojumus, lēmumus, atbildes vēstules, sēžu protokolus u.c. dokumentus); normatīvajos aktos noteiktā […]

Lasīt tālāk

Datu apstrāde VAS “Latvijas gaisa satiksme” personāla atlases procesā

18 Nov 2019 |
Vispārīga informācija

Šī dokumenta mērķis ir informēt VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) klientus par personas datu apstrādes principiem, kas ir ieviesti LGS, kā arī informēt par fizisko personu tiesībām un iespēju iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi LGS. 1. Definīcijas GDPR – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu […]

Lasīt tālāk