Rādītāji

LGS galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi, ko uzņēmums saņem par sniegtajiem pakalpojumiem. LGS nesaņem finansējumu no valsts budžeta, tajā pašā laikā LGS ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājām Latvijā.

LGS darbību raksturo apkalpoto gaisa kuģu skaits gan lidostas teritorijā apkalpoto, gan tranzītā Latrvijas gaisa telpu šķērsojošo gaisa kuģu skaits. Galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji (vēsturiski):

Mērķu izpilde un darbību raksturojošie rādītāji 2018 2017 2016 2015 2014
Lidojumu skaits Rīgas LIR292 475268 967246 984245 264243 664
Maršruta ATFM kavējums (minūtes uz vienu lidojumu)0.040.00 0.00 0.00 0.00
Noteiktā maršruta maksa par vienību (nacionālais līmenis), EUR27.4727.4627.3127.5828.44
Noteiktā maršruta maksa par vienību (LGS līmenis), EUR23.4523.4523.1823.3423.97
Neto apgrozījums, EUR30 208 28827 742 55924 526 86124 965 35424 631 294
Peļņa, EUR3 238 7253 031 582344 336470 877215 068
Apgrozījuma rentabilitāte, %10.8911.521.752.531.29
(ROE), % 9.34
9.64
1.18
1.68
0.78
(EBITDA), EUR7 303 7757 303 7755 228 5355 817 8885 331 559
Pašu kapitāls, EUR34 691 90131 453 17628 430 19228 085 85627 614 979
(ROA), % 8.43
8.71
1.07
1.54
0.71
Kopējā likviditāte
4.18 4.10 3.71 4.81 4.11
Saistības pret pašu kapitālu, %
10.73 10.60 10.00 8.76 9.25
Investīciju plāna izpilde, EUR5 522 4035 510 1106 839 2203 588 4025 641 000

Sadaļā pārskati – ir pieejama detalizēta informācija par iepriekšējo gadu LGS darbības rezultātiem.

Atpakaļ