Rādītāji

LGS galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi, ko uzņēmums saņem par sniegtajiem pakalpojumiem. LGS nesaņem finansējumu no valsts budžeta, tajā pašā laikā LGS ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājām Latvijā.

LGS darbību raksturo apkalpoto gaisa kuģu skaits gan lidostas teritorijā apkalpoto, gan tranzītā Latrvijas gaisa telpu šķērsojošo gaisa kuģu skaits. Galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji (vēsturiski):

Mērķu izpilde un darbību raksturojošie rādītāji20202019 2018 2017 2016
Lidojumu skaits Rīgas LIR134 840302 049292 475268 967246 984
Maršruta ATFM kavējums
(minūtes uz vienu lidojumu)
0.00 0.04 0.040.00 0.00
Noteiktā maršruta maksa par vienību
(nacionālais līmenis), EUR
27.2727.02 27.4727.4627.31
Noteiktā maršruta maksa par vienību
(LGS līmenis), EUR
24.3823.39 23.4523.4523.18
Neto apgrozījums, EUR14 208 39830 764 47330 208 28827 742 55924 526 861
Peļņa, EUR– 7 637 8992 457 2413 238 7253 031 582344 336
Apgrozījuma rentabilitāte, %– 53.767.9910.8911.521.75
(ROE), %– 21.516.61 9.34
9.64
1.18
(EBITDA), EUR– 3 947 3216 673 1717 303 7757 321 8635 228 535
Pašu kapitāls, EUR35 511 24337 149 14234 691 90131 453 17628 430 192
(ROA), %– 16.635.61 8.43
8.71
1.07
Kopējā likviditāte
1.98 3.44 4.18 4.10 3.71
Saistības pret pašu kapitālu, %
29.3717.9210.73 10.6010.00
Investīciju plāna izpilde, EUR3 628 8009 019 700 5 522 4035 510 1106 839 220
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtais finansējums, EUR6 000 000
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums, EUR 0

Sadaļā pārskati ir pieejama detalizēta informācija par iepriekšējo gadu LGS darbības rezultātiem.

Atpakaļ