Rādītāji

LGS galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi, ko uzņēmums saņem par sniegtajiem pakalpojumiem. LGS nesaņem finansējumu no valsts budžeta, tajā pašā laikā LGS ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājām Latvijā.

LGS darbību raksturo apkalpoto gaisa kuģu skaits gan lidostas teritorijā apkalpoto, gan tranzītā Latrvijas gaisa telpu šķērsojošo gaisa kuģu skaits. Galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji (vēsturiski):

Mērķu izpilde un darbību raksturojošie rādītāji20212020 2019 2018 2017
Lidojumu skaits Rīgas LIR168 669134 840302 049292 475268 967
Maršruta ATFM kavējums
(minūtes uz vienu lidojumu)
0.00 0.000.040.04 0.00
Noteiktā maršruta maksa par vienību
(nacionālais līmenis), EUR
29.1627.27 27.0227.4727.46
Noteiktā maršruta maksa par vienību
(LGS līmenis), EUR
26.8124.38 23.3923.4523.45
Neto apgrozījums, EUR19 223 149 14 208 398 30 764 473 30 208 288 27 742 559
Peļņa, EUR– 3 154 636 – 7 637 899 2 457 241 3 238 725 3 031 582
Apgrozījuma rentabilitāte, %– 16.41 – 53.76 7.99 10.72 10.93
(ROE), %– 9.75 – 21.51 6.61
9.34
9.64
(EBITDA), EUR794 185 – 3 947 321 6 673 171 7 303 775 7 321 863
Pašu kapitāls, EUR32 356 607 35 511 243 37 149 142 34 691 901 31 453 176
(ROA), %– 8.01 – 16.63 5.61
8.43
8.71
Kopējā likviditāte
1.74 1.98 3.33 4.18 4.10
Saistības pret pašu kapitālu, %
21.67 29.37 17.92 10.7310.60
Investīciju plāna izpilde, EUR4 285 703 3 628 800 9 019 700 5 522 403 5 510 110
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtais finansējums, EUR 6 000 000
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums, EUR 6 000 000

Sadaļā pārskati ir pieejama detalizēta informācija par iepriekšējo gadu LGS darbības rezultātiem.

Atpakaļ