Rādītāji

LGS galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi, ko uzņēmums saņem par sniegtajiem pakalpojumiem. LGS nesaņem finansējumu no valsts budžeta, tajā pašā laikā LGS ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājām Latvijā.

LGS darbību raksturo apkalpoto gaisa kuģu skaits gan lidostas teritorijā apkalpoto, gan tranzītā Latrvijas gaisa telpu šķērsojošo gaisa kuģu skaits. Galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji (vēsturiski):

Mērķu izpilde un darbību raksturojošie rādītāji20222021 2020 2019 2018
Lidojumu skaits Rīgas LIR194 551168 669134 840302 049292 475
Maršruta ATFM kavējums
(minūtes uz vienu lidojumu)
0.00 0.000.000.04 0.04
Noteiktā maršruta maksa par vienību
(nacionālais līmenis), EUR
31.7029.1627.2727.0227.47
Noteiktā maršruta maksa par vienību
(LGS līmenis), EUR
28.9326.81 23.3823.3923.45
Neto apgrozījums, EUR19 270 28119 223 149 14 208 398 30 764 473 30 208 288
Peļņa, EUR– 4 523 593– 3 154 636 – 7 637 899 2 457 241 3 238 725
Apgrozījuma rentabilitāte, %– 23.47 – 16.41– 53.76 7.99 10.72
(ROE), %16.25 – 9.75– 21.51
6.61
9.34
(EBITDA), EUR110 457 794 185– 3 947 321 6 673 171 7 303 775
Pašu kapitāls, EUR27 833 014 32 356 607 35 511 243 37 149 14234 691 901
(ROA), %– 12.69 – 8.01– 16.63
5.61
8.43
Kopējā likviditāte
0.93 1.74 1.98 3.33 4.18
Saistības pret pašu kapitālu, %
28.0321.6729.37 17.9210.73
Investīciju plāna izpilde, EUR2 562 9034 285 703 3 628 8009 019 700 5 522 403
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtais finansējums, EUR 6 000 000
No valsts un pašvaldību budžetiem tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums, EUR 6 000 000

Sadaļā pārskati ir pieejama detalizēta informācija par iepriekšējo gadu LGS darbības rezultātiem.

Atpakaļ