Vakances

Vakances

Par VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa amata kandidāta atlases procesa uzsākšanu

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” padome izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa amatu ar atbildību aeronavigācijas drošuma pārvaldības jomā, kvalitātes pārvaldības jomā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, lai nodrošinātu kandidātu atlases procesu uz VAS “Latvijas gaisa satiksme”  valdes locekļa amatu, VAS “Latvijas gaisa satiksme”  padome izveidojusi nominācijas komisiju šādā sastāvā:

  • Dins Merirands – komisijas vadītājs – VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes priekšsēdētājs;
  • Andris Ozoliņš – komisijas loceklis – VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis;
  • Aleksandrs Gusevs – komisijas loceklis – VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis;
  • Dzintra Gasūne – komisijas locekle – Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Jānis Lielpēteris – neatkarīgais eksperts – biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” valdes loceklis;
  • Dāvids Tauriņš – eksperts bez balss tiesībām – VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētājs.

Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt kandidātus, pieņemt lēmumu par kandidātu, kas izvirzāms VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa amatam un iesniegt to VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomei.

Kandidāti aicināti līdz š.g. 29.jūnijam pieteikties uz vakanto valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” valdes locekļa amatu. Pieteikšanās informāciju skatīt šeit.

Datu apstrāde VAS “Latvijas gaisa satiksme” personāla atlases procesā

Atpakaļ