Apmācības

Apmācības

“Latvijas gaisa satiksme”  nodrošina:

Gaisa satiksmes vadībā:

 • sākotnējās jauno dispečeru apmācības (ADI, ACS, APS, FIS);
 • dispečeru kvalifikācijas atzīmju uzturēšanas un atjaunošanas apmācības;
 • ikgadējās avārijas situāciju un  zināšanu atjaunošanas mācības;
 • dispečeru pārkvalificēšanās apmācības;
 • dispečeru instruktoru (OJTI) un vērtētāju (EXAM) mācības (sākotnējās un zināšanu atjaunošanas);
 • prasmes strādāt komandā (Team Resource Management) instruktoru apmācības (sākotnējās un zināšanu atjaunošanas);
 • prasmes strādāt komandā (Team Resource Management) apmācības (sākotnējās un zināšanu atjaunošanas);
 • teorētisko instruktoru apmācības (sākotnējās un zināšanu atjaunošanas).

Sakaros, navigācijā un novērošanā (CNS)/gaisa satiksmes vadībā (ATM):

 • gaisa satiksmes drošuma elektronikas speciālistu (ATSEP) pamata apmācības;
 • ATSEP kvalifikācijas mācības (NAV, SUR. MET, COM, Data Processing, System Monitoring and Control, Power Supply);
 • ATSEP zināšanu atjaunošanas apmācības;
 • prasmes strādāt komandā (Team Resource Management) apmācības;
 • teorētisko instruktoru apmācības (sākotnējās un zināšanu atjaunošanas).

Aeronavigācijas informācijas dienestā (AIS), brīfingā (BRF):

 • AIS/BRF personāla pamata apmācības un zināšanu atjaunošanas mācības.
Atpakaļ