Kvalitātes vadība

Kvalitātes vadība

“Latvijas gaisa satiksmes” sniegto aeronavigācijas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai 2000. gadā tika ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma. Kopš 2001. gada LGS tā ir sertificēta atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām, ko apliecina atbilstošs sertifikācijas iestādes izsniegts sertifikāts.

Pēdējais LGS kvalitātes pārvaldības sistēmas pārsertifikācijas audits tika veikts 2022. gadā.

Sertificētā darbības sfēra ir „aeronavigācijas pakalpojumu (ATS, CNS, AIS, MET) un brīfinga pakalpojumu sniegšana, gaisa satiksmes plūsmas pārvaldība (ATFM), gaisa telpas izmantošanas pārvaldība, gaisa satiksmes vadības dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru (FIS un AFIS) un par gaisa satiksmes drošuma elektroniku atbildīgā personāla (ATSEP) apmācību veikšana, lidojumu procedūru izstrāde, validēšana un uzturēšana”.

Atpakaļ