Ziedojumi

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija

VAS “Latvijas gaisa satiksme” budžetu veido aeronavigācijas maksājumi, kas saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem aviācijas jomā ir jāielieto tikai ar aeronavigācijas pakalpojumu nodrošināšanu saistītām izmaksām, tai skaitā ievērojamus līdzekļus investējot iekārtu un tehnoloģiju uzturēšanā un atjaunošanā augsto drošības un drošuma prasību ievērošanai. Ievērojot šos aspektus, LGS nav ierasta prakse veikt ziedojumus un dāvinājumus, tomēr, ja šādi pieteikumi tiek saņemti, LGS katru ziedošanas (dāvināšanas) pieteikumu izskata individuāli, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ņemot vērā pieejamos finanšu resursus.

Ziedojumu (dāvinājumu) piešķiršana:

  • ziedojumu (dāvinājumu) piešķiršana ir LGS korporatīvās sociālās atbildības sastāvdaļa;
  • ziedošanas (dāvināšanas) projekti ir labdarība, kas var izpausties kā bezatlīdzības palīdzība dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, kas saistītas ar aeronavigācijas nozari, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par ko tiek noslēgts ziedojuma (dāvinājuma) līgums;
  • ziedošanas (dāvināšanas) projektu pieteikumus elektroniski jāsūta uz e-pastu lgs@lgs.lv Projektu pieteikumi tiek izskatīti, un atbilde tiek sniegta divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
GadsOrganizācijaZiedojuma apmērs, EURIzlietojums
Atpakaļ