Aeronavigācijas informācijas pakalpojumi

25 Oct 2019
Aeronavigācijas informācijas pakalpojumi

Latvijas Aeronavigācijas informācijas dienests (AIS) sniedz šādus aeronavigācijas informācijas pakalpojumus:

  1. Izplatīšanas pakalpojums, ar kura palīdzību gala lietotājam tiek piegādāti šādi aeronavigācijas informācijas produkti:  
  • Aeronavigācijas informācijas publikācija (AIP) – (eAIP, ieskaitot AIP grozījumus un papildinājumus, Aeronavigācijas informācijas cirkulāri (AIC) un aeronavigācijas kartes);
  • NOTAM;
  • Digitālās reljefa un šķēršļu datu kopas.
  1. Pirmslidojuma informācijas pakalpojumi lietotājiem, izmantojot pirmslidojuma informācijas biļetenu (PIB).
  2. Pēclidojuma informācijas pakalpojumi – saņem informāciju no lietotājiem par jebkuriem pārkāpumiem aeronavigācijas procedūru izpildes laikā.

LGS brīfings ir izveidots, lai izplatītu pirmslidojuma informāciju un ievāktu pēclidojuma informāciju AIS nodrošinātāja vārdā. Pirmslidojuma informācija ir pieejama, izmantojot LGS Integrēto informācijas sistēmu: https://ibs.lgs.lv.

Aeronavigācijas informācijas produkti un papildu informācija par AIS pakalpojumiem ir pieejami AIS vietnē https://ais.lgs.lv.

Atpakaļ