Aeronavigācijas informācijas pakalpojumi

25 Oct 2019

Latvijas Aeronavigācijas informācijas dienests (AIS) sniedz šādus aeronavigācijas informācijas pakalpojumus:

  1. piegādā lietotājiem Aeronavigācijas informācijas publikāciju (AIP) (eAIP, ieskaitot AIP grozījumus un papildinājumus, Aeronavigācijas informācijas cirkulāru (AIC) un aeronavigācijas kartes), NOTAM un digitālās reljefa un šķēršļu datu kopas;
  2. sniedz pirmslidojuma informācijas pakalpojumus lietotājiem, izmantojot pirmslidojuma informācijas biļetenu (PIB);
  3. veic pēclidojuma informācijas pakalpojumus – saņem informāciju no lietotājiem par jebkādiem pārkāpumiem aeronavigācijas procedūru izpildes laikā.

LGS brīfings ir izveidots, lai izplatītu pirmslidojuma informāciju un ievāktu pēclidojuma informāciju AIS nodrošinātāja vārdā. Pirmslidojuma informācija ir pieejama, izmantojot LGS interneta brīfingu: https://ibs.lgs.lv.

eAIP, digitālās reljefa un šķēršļu kopas ir pieejamas AIS vietnē https://ais.lgs.lv.

Atpakaļ