Aeronavigācijas informācijas pakalpojumi

Aeronavigācijas informācijas pakalpojumi

Latvijas Aeronavigācijas informācijas dienests (AIS) nodrošina šādus aeronavigācijas informācijas pakalpojumus:

  • Aeronavigācijas informācijas savākšana, apstrāde, uzglabāšana un izplatīšana. AIS Latvija gala lietotājiem nodrošina šādus aeronavigācijas informācijas produktus:
  • Aeronavigācijas informācijas publikācija (AIP) – (eAIP, ieskaitot AIP grozījumus un papildinājumus, un Aeronavigācijas informācijas cirkulāri (AIC);  
  • NOTAM;
  • AIP datu kopa, digitālās reljefa un šķēršļu datu kopas.
  1. Pirmslidojuma informācijas pakalpojumi lietotājiem, izmantojot pirmslidojuma informācijas biļetenu (PIB).
  2. Pēclidojuma informācijas pakalpojumi – saņem informāciju no lietotājiem par jebkuriem pārkāpumiem aeronavigācijas procedūru izpildes laikā.

LGS brīfings ir izveidots, lai izplatītu pirmslidojuma informāciju un ievāktu pēclidojuma informāciju. Pirmslidojuma informācija ir pieejama, izmantojot LGS Integrēto informācijas sistēmu: https://ibs.lgs.lv.

Aeronavigācijas informācijas produkti un papildu informācija par AIS pakalpojumiem ir pieejami AIS vietnē https://ais.lgs.lv.

Atpakaļ