Kontakti

REKVIZĪTI
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Adrese: Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-1053, Latvija
PVN reģ. Nr. LV 40003038621

Banku konti:
AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV22
IBAN konts : LV20 UNLA 0003 0290 7085 5

AS Citadele banka
Bankas kods: PARXLV22
IBAN konts : LV94 PARX 0000 0046 3102 1

Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
IBAN konts : LV81 HABA 0551 0335 8354 8

PRESES SEKRETĀRS:

Arnis Lapiņš
Tālr.: +37129255713
Email: arnis.lapins@lgs.lv

SEKRETARIĀTS
Tālr.:+371 67 300 950
Email: lgs@lgs.lv
E-adrese:
IEPIRKUMI
Tālr.:+371 67 300 811, +371 67 300 840

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA
Tālr.:+371 67 300 536
Atpakaļ