Maksājumi valsts budžetā

Nodokļa veids 2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
Pievienotās vērtības nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2 497 980
2 323 159
2 158 822
2 097 520
1 874 988
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
4 517 117
3 581 642
3 641 659
3 513 866
3 326 608
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
235 856
155 260
675 602
120 382
73 479
Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi
26 378
13 115
13 185
13 185
13 185
Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām
13 116
25 987
25 708
25 750
26 213
Dabas resursu nodoklis
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis 1 1393 3872 8903 5984 709
Uzņēmuma riska nodeva 1 5331 5551 5261 538 1 575
Muitas nodoklis 21
Dividendes
Kopā
7 293 119
6 104 126
6 519 392
5 775 839
5 320 757
Atpakaļ