Maksājumi valsts budžetā

Nodokļa veids2021. gads2020. gads 2019. gads
2018. gads
2017. gads
Pievienotās vērtības nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1 937 655 2 027 502 2 627 711
2 497 980
2 323 159
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
3 568 125 3 826 708 4 795 221
4 517 117
3 581 642
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
986702 411
235 856
155 260
Nekustamā īpašuma nodoklis
21 393 39 49339 493
39 494
39 102
Dabas resursu nodoklis
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis 5 531 4 235 1 310 1 139 3 387
Uzņēmuma riska nodeva 1 413 1 554 1 5721 555
Muitas nodoklis 1180 21
Dividendes
Kopā
5 535 103 5 900 194 7 464 146
7 294 338 6 104 126
Atpakaļ