Maksājumi valsts budžetā

Nodokļa veids2020. gads2019. gads 2018. gads
2017. gads
2016. gads
Pievienotās vērtības nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2 027 5022 627 711 2 497 980
2 323 159
2 158 822
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
3 826 7084 795 221 4 517 117
3 581 642
3 641 659
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
702411 235 856
155 260
675 602
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
13 115 13 11513 116
13 115
13 185
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
26 37826 378 26 378
25 987
25 708
Dabas resursu nodoklis
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis 4 2351 3101 1393 3872 890
Uzņēmuma riska nodeva 1 5541 5331 5551 526
Muitas nodoklis 118021
Dividendes
Kopā
5 900 1947 464 146 7 293 119
6 104 126
6 519 392
Atpakaļ