Maksājumi valsts budžetā

Nodokļa veids2022. gads2021. gads 2020. gads
2019. gads
2018. gads
Pievienotās vērtības nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2 287 442 1 937 6552 027 502 2 627 711
2 497 980
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
4 120 891 3 568 125 3 826 708
4 795 221
4 517 117
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
1 481986702
411
235 856
Nekustamā īpašuma nodoklis
13 115 21 39339 493
39 493
39 494
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis 4 391 5 531 4 235 1 310 1 139
Uzņēmuma riska nodeva 1 361 1 413 1 554 1 572
Muitas nodoklis 1180
Kopā
6 428 6815 535 1035 900 194
7 464 146 7 294 338
Atpakaļ