CPDLC – datu pārraide sistēmas starp dispečeri un pilotu ieviešana

CPDLC – datu pārraide sistēmas starp dispečeri un pilotu ieviešana

CPDLC (Controller Pilot Data Link Communications) projekta mērķis ir nodrošināt datu pārraides pakalpojumu (Datalink) Eiropas gaisa telpā virs 285 pēdu lidojuma augstumā. Datalink tehnoloģijas ieviešanas mērķis ir uzlabot “gaiss – zeme” sakaru drošumu, samazināt slodzi gaisa satiksmes vadības dispečeru dienestam, kā arī atbrīvot slodzi frekvenču resursam.

Projekta ietvaros Latvijas gaisa telpā ir veikti drošības un efektivitātes uzlabojumi, ieviešot jaunus datu pārraides sakarus starp pilotiem un dispečeriem. Tā vietā, lai kā līdz šim saziņai izmantotu balss sakarus, CPDLC ļauj gaisa satiksmes vadības dispečeriem un pilotiem, kuri vada atbilstoši aprīkotus gaisa kuģus, sazināties ar tekstuālām ziņām, izmantojot datu pārraides sakarus.

CPDLC ir divvirzienu datu pārraides sistēma, kura dispečeriem nodrošina alternatīvu veidu, kā pārraidīt ziņojumus gaisa kuģiem. CPDLC ziņojumi tiek attēloti pilota kabīnes displejā un atbilst balss frazeoloģijai, ko dispečeri izmanto ikdienas gaisa satiksmes vadības procedūrās. Šī jaunā sistēma izmanto standartizētus tekstuālus ziņojumus, kas aptver ikdienas komunikāciju. Piemēram, gaisa kuģa apkalpe varētu nosūtīt pieprasījumu augstuma vai maršruta izmaiņām, savukārt dispečeri šos ziņojumus varētu izmantot, lai atļautu maršrutu vai piešķirtu frekvenci. Jāatzīmē, ka steidzamos gadījumos priekšroka joprojām tiks dota balss sakariem.

Jaunā lietojumprogramma piedāvā neatkarīgu un drošu papildu kanālu, kas samazina ļoti augstas balss sakaru frekfences noslodzi. CPDLC sistēmas izmantošana ne tikai palielina kapacitāti un drošumu, bet arī uzlabo dispečeru un pilotu ikdienas darba efektivitāti.

CPDLC nodrošina drošības un efektivitātes uzlabojumus balss sakaru apraidē, jo tekstuālas ziņas sniedz lielāku skaidrību un samazina pārpratumus, kas varētu būt balss sakaru apraidē izrunas un akcenta īpatnību dēļ. Līdz ar to, ieviešot CPDLC funkcionalitāti, tiek nodrošināta nepārprotamāka datu apraide.

Projekta īstenošana ir pabeigta, un 2019. gada 7. novembrī VAS “Latvijas gaisa satiksme” ir ieviesusi ekspluatācijā datu pārraides sakaru sistēmu un realizējusi prasības, kas noteiktas Komisijas regulā (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā.

Projekts ir īstenots ar Eiropas Infrastruktūras Savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) atbalstu.

Atpakaļ