Ir izveidota jauna starpvalstu Civilas Aviācijas Administrācijas grupa, lai atbalstītu Borealis Brīvo maršrutu gaisa telpas (Free Route Airspace-FRA) programmu

09 Mar 2015

Nacionālās drošības pārvaldes (NSA), kuras ir atbildīgas par civilās aviācijas regulēšanu deviņās Ziemeļeiropas valstīs, ir piekritušas strādāt kopā, lai atbalstītu FRA īstenošanas programmu pāri Ziemeļeiropai, kas ir nozīmīgs solis uz priekšu Vienotas Eiropas gaisa telpas (SES) iniciatīvai.

Borealis Alianse – industriāla sabiedrība, kura sastāv no deviņiem Eiropas Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem (ANSP), pagājušo mēnesi paziņoja par programmas uzsākšanu, kura līdz 2020.gadam sniegtu vienotu un integrētu brīvo maršrutu gaisa telpu pāri visai Ziemeļeiropai. Tas nodrošinās gaisa telpas lietotājiem iespēju plānot un lidot īsākos maršrutos, paaugstināt rentabilitāti, ietaupīt degvielu un veikt laicīgus lidojumus pāri visai gaisa telpai, kuri ir Borealis dalībvalstu pārvaldībā.

Tagad, Borealis Alianse un NSA kopīgi organizēja darba semināru, kurš norisinās UK Civilās Aviācijas aģentūrā (CAA). Deviņu dalībvalstu regulatori izveidojuši darba grupu, lai izpētītu labāko pieeju kā uzlabot sadarbību Civilas aviācijas administrācijas līmenī starp visām deviņām Borealis Alianses valstīm FRA programmai un to sekojošajiem projektiem.

Kamēr regulējošā sadarbība jau iegūst vietu eksistējošā mehānismā, iekļaujot abpusēju vienošanos starp valstīm un trim Funkcionālajiem gaisa telpas blokiem (FAB), iniciatīva šāda mēroga programmai parāda nozīmīgu soli uz priekšu NSA sadarbībā.

Phil Roberts, UK CAA Gaisa telpas, gaisa satiksmes vadības un lidlauka vadītājs, izsakoties regulatoru vārdā, komentē: „Šis darba seminārs nodrošina ideāli iespēju saprast kā visu deviņu valstu regulatori spēj strādāt kopā daudz efektīvāk kārtībā, kas veicinātu Borealis projektu ieviešanu. Šis ļauj mums veidot attiecības, kuras jau eksistē dažās vietās, kur eksistē FAB struktūras un attīstās jaunas citos reģionos, kuras šobrīd neeksistē. Mēs uz šo raugāmies kā uz tiešām aizraujošu iespēju dalīties ar labo praksi un atrast jaunus darbības veidus, kas būtu efektīvi un produktīvi.”

Richard Deakin, Borealis Alianses valdes priekšsēdētājs, teica: „Šodienas vienošanās iezīmē nozīmīgu soli uz priekšu regulējošajā sadarbībā un demonstrē nozīmīgu NSA apņemšanos, regulējot Borealis gaisa telpu. Sadarbība starp dažu valstu CAA ir tik pat svarīga kā sadarbība starp ANSP cenu samazināšanas ziņā un pakalpojumu uzlabošana Eiropas Gaisa telpas vadībā, un mēs esam priecīgi, ka Borealis Alianses NSA ir piekrituši strādāt kopā, lai uzstādītu nepieciešamos mehānismus, kuri izveidos FRA vīziju Ziemeļeiropas realitātē.”

Olle Sundin, Borealis Alianses valdes priekšsēdētāja vietnieks, piebilda: „Šis darba seminārs ir veiksmīgs NSA un ANSP integrēto partnerattiecību piemērs. Mēs strādājam uz vieniem mērķiem ar vienādām ambīcijām un esam pārliecināti, ka tas nesīs rezultātus.

Borealis mēs liekam visas savas pūles kopā, lai mūsu klienti būtu apmierināti.” Borealis FRA programma tālāk attīsta esošos projektus, kurus uzņemas trīs FABi – Dāņu/Zviedru, UK/Īrijas un Ziemeļeiropas (NEFAB). NSA regulētie Borealis partneri paplašina savas kooperācijas apjomu un izveido iespējas konsekventai regulatīvai pieejai pāri deviņām valstīm, izveidojot tās Borealis Alianses biedriem cik ērtas vien iespējams, lai droši varētu implementēt FRA pāri Ziemeļeiropai.

Piezīmes redaktoram

Borealis Alianse iekļauj Dānijas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Īrijas, Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes ANSP. Viņi nodrošina gaisa satiksmes servisu 3,5 milj. lidojumiem gadā, šķērsojot 12,5 miljonus km2 Ziemeļeiropas gaisa telpā. Starp tiem viņi veido Eiropas galvenos transatlantisko ceļu un nodrošina Eiropas gaisa telpā 38 % no visiem gaisa satiksmes pakalpojumiem.

Turpmākajai informācijai, lūdzu, kontaktēties ar jevon.snell@nats.co.uk / 0044 1489 61 6038 vai bop@naviair.dk.

Atpakaļ