No šodienas četras valstis, arī Latvija, var elastīgāk un efektīvāk izmantot gaisa telpu

12 Nov 2015

Šodien, 2015. gada 12. novembrī stājas spēkā būtiskas izmaiņas gaisa telpas struktūrā un gaisa satiksmes vadības sistēmās, kas ļauj gaisa telpas lietotājiem četrās valstīs – Igaunijā, Latvijā, Norvēģijā un Somijā – elastīgāk un izmaksu ziņā efektīvāk izmantot gaisa telpu.

Brīvo maršrutu gaisa telpu – progresīvu risinājumu, kas aviokompānijām ļauj pašām plānot un izmantot sev izdevīgus maršrutus atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, valdošajiem vējiem, maršruta garuma vai ierobežojumiem gaisa telpā sakarā ar militārām mācībām, – ir izstrādājis un ievieš Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks (NEFAB).

Šo izmaiņu galvenais rezultāts būs lidojuma laika, degvielas patēriņa un līdz ar to izmaksu samazinājums, kā arī mazāka ietekme uz vidi.

Apjomīgais projekts ir NEFAB programmas un bloka aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, tajā skaitā “Latvijas gaisa satiksmes” ekspertu nopelns. Projekts ir īstenots, pateicoties ilgtermiņa darbam, ieviešot operacionālos un tehniskos uzlabojumus.

Brīvo maršrutu gaisa telpa ir daļa no NEFAB izstrādātā koncepta, kura mērķis ir palielināt operacionālo elastīgumu un radīt papildu priekšrocības gaisa telpas lietotājiem, kā arī uzlabot koordināciju starp gaisa satiksmes vadības centriem, tādējādi paaugstinot gaisa telpas kapacitāti un nodrošinot nemainīgi augstu drošuma līmeni.

Tas ietver būtiskas izmaiņas gaisa telpas pārvaldības procesos, strukturālas izmaiņas īslaicīgi norobežotajās militārajās zonās, uzlabojumus elastīgas gaisa telpas izmantošanā un citu izmaiņu ieviešanu ar mērķi uzlabot gaisa telpas pārvaldību un tās rezervēšanu militāro gaisa telpas lietotāju vajadzībām.

Priekšrocības, ko aviokompānijām sniedz brīvie maršruti, aptver ne tikai NEFAB valstu gaisa telpu, bet, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar kaimiņvalstu – Dānijas un Zviedrijas funkcionālo gaisa telpas bloku, ļauj kopīgus lidojumu plānošanas (proti, lidojuma trajektorijas izvēles) principus piemērot visu sešu valstu gaisa telpās.

Brīvo maršrutu gaisa telpas koncepcija tiks pilnveidota arī turpmāk. Tās ieviešana noslēgsies 2016. gada vasarā, kad aviokompānijām tiks piešķirta vēl lielāka izvēles brīvība, plānojot lidojumus abu funkcionālo gaisa telpas bloku gaisa telpās. Tādējādi gaisa telpas lietotājiem kļūs pieejama vienota brīvo maršrutu telpa, proti, raugoties no aviokompāniju redzespunkta, izzudīs robeža starp atsevišķām gaisa telpām. 2016. gada vasarā sagaidāms, ka Starptautiskā civilās aviācijas organizācija ICAO dos atļauju brīvo maršrutu lidojumus veikt arī Norvēģijas kontrolētajā gaisa telpā virs okeāna.

Šīs pārmaiņas ir solis ceļā uz būtiskām izmaiņām Ziemeļeiropas gaisa telpas organizācijā. Turpmākajos gados plānots arvien paplašināt brīvo maršrutu gaisa telpu, nodrošinot interfeisus arī ar Lielbritānijas un Īrijas funkcionālo gaisa telpas bloku, kā arī Islandi. Tādējādi 2020. gadā Ziemeļeiropā aviokompānijas varēs lidot vienotā brīvo maršrutu gaisa telpā nu jau deviņās valstīs.

Šīs izmaiņas tiks īstenotas šogad uzsāktās iniciatīvas – “Borealis” Brīvo maršrutu gaisa telpas programmas ietvaros, ko realizē “Borealis Alliance” dalībnieki – deviņu Ziemeļeiropas valstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji. Brīvo maršrutu ieviešana tik apjomīgā gaisa telpā ļaus aviokompānijām ievērojami ietaupīt gan lidojuma laiku, gan degvielu un vērā ņemami samazināt izmaksas. Šo ambiciozo mērķu realizācija ir solis ceļā uz Eiropas Vienotās gaisa telpas idejas īstenošanu.

Papildu informācija:

Arnis Lapiņš, tel.29255713

Atpakaļ