LGS un lidosta “Rīga” saņems ES finansējumu jaunam nozīmīgam projektam

13 Oct 2016

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) ir parakstījusi līgumu ar Eiropas Inovācijas un komunikāciju tīklu izpildaģentūru (Innovation and Networks Executive Agency jeb INEA) par 1 930 000 EUR piešķiršanu projekta “Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) RIGA” īstenošanai starptautiskajā lidostā “Rīga”. Finansējumu piešķir Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility jeb CEF). Saskaņā ar līgumu CEF finansē 50 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām.Projekta koordinators ir LGS, kas īsteno projektu sadarbībā ar starptautisko lidostu “Rīga”.A-CDM īstenošanas mērķis ir palielināt starptautiskās lidostas “Rīga” kapacitāti un uzlabot koordinētas rīcības procesus starp visām lidojumu apkalpošanā iesaistītajām pusēm. CDM procedūru ieviešana nodrošinās efektīvāku lēmumu pieņemšanas procesu, balstoties uz daudz precīzāku un savlaicīgāku informācijas apmaiņu un visu iesaistīto vienādu kopainas izpratni. Projekta īstenošanas rezultātā tiks būtiski uzlabota pakalpojumu kvalitāte un drošums gan gaisa telpas lietotājiem, gan pasažieriem. Tas tiks paveikts, precīzāk plānojot gaisa kuģu pacelšanās laiku, samazinot gaidīšanas laiku gan pie termināla, gan uz skrejceļa, jo īpaši “pīķa” stundās, kā arī samazinot aviosabiedrībām resursu un degvielas patēriņa izmaksas, kas saistītas ar gaidīšanas laiku pirms pacelšanās un ar gaisa kuģu sagatavošanu lidojumam. Tāpat tiks samazināts vides piesārņojums. “LGS strādā augsti kvalificēti speciālisti, kas ir gatavi un spēj īstenot šādus sarežģītus projektus. Mēs esam pārliecināti, ka sadarbība ar lidostu projekta īstenošanā būs veiksmīga, radot būtiskus ieguvumus gan aviokompānijām, gan apkalpojošajiem dienestiem, gan pasažieriem,” saka LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš. Starptautiskās lidostas “Rīga” Aviācijas pakalpojumu un biznesa attīstības departamenta direktore Liene Freivalde uzsver: “A-CDM projekta mērķis ir uzlabot gaisa satiksmes plūsmas pārvaldību lidostā, samazinot lidojumu kavēšanos, uzlabojot punktualitāti un optimizējot resursu izmantošanu. Ņemot vērā, ka lidojumu skaits lidostā “Rīga” gadu no gada pieaug, ieviešot A-CDM, lidosta būs veikusi nepieciešamos sagatavošanās darbus turpmākai satiksmes attīstībai. A-CDM sniedz iespēju lidostas partneriem pieņemt pareizos lēmumus, sadarbojoties ar aviokompānijām, virszemes pakalpojumu sniedzējiem, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un pārējiem lidostas pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi samazinot izmaksas un padarot lidostu “Rīga” vēl pievilcīgāku aviokompānijām un konkurētspējīgu ne tikai Baltijas lidostu starpā, bet arī visā reģionā.” Projektu paredzēts pabeigt līdz 2018. gada beigām. Par INEA INEA ir atbildīga par CEF ieviešanu – tā ir Eiropas Savienības programma, kuras ietvaros tiek attīstīti augsti efektīvi, ilgtspējīgi un starpsavienoti Transeiropas tīkli transporta, enerģijas un digitālo pakalpojumu jomā. INEA vada 27,4 miljardu eiro CEF budžeta programmu līdzfinansējumu formā 2014.-2020. gada periodā. 

Atpakaļ