LGS sekmīgi pabeidz uzņēmuma sertifikāciju

27 Dec 2016

VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) ir pabeigusi sniedzamo pakalpojumu pārsertifikāciju, un 21. decembrī uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš no Satiksmes ministrijas valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” Aeronavigācijas daļas vadītāja Māra Čerņonoka rokām saņēma jaunos aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja un gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību organizācijas sertifikātus.

Iegūtais beztermiņa aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja sertifikāts apliecina LGS atbilstību gaisa satiksmes pakalpojumu (ATS), sakaru, navigācijas, novērošanas (CNS), aeronavigācijas informācijas pakalpojumu (AIS) un meteoroloģisko pakalpojumu (MET) sniegšanai. Savukārt gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību organizācijas (ATCO) sertifikāts dod tiesības nodrošināt ATCO struktūrvienības apmācību, ATCO turpmāko apmācību, praktiskās apmācības instruktora kursu, vērtētāju apmācību un citu GSV speciālistu apmācības.

Sertifikāciju veica un sertifikātus izsniedza Civilās aviācijas aģentūra.

Lai nodrošinātu LGS atbilstību 2018. gada sākumā gaidāmajām izmaiņām aviācijas drošības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos, ir uzsākta uzņēmuma informācijas drošības pārvaldības sistēmas pilnveide, lai nodrošinātu tās atbilstību starptautiskā standarta ISO/IEC 27001:2013 prasībām. 2017. gada 4.ceturksnī paredzēta LGS informācijas drošības pārvaldības sistēmas sertifikācija atbilstoši šī standarta prasībām.

2016. gada 29. martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums. Saskaņā ar šī likuma prasībām LGS ir jāievieš un pastāvīgi jāuztur energopārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 50001:2011 prasībām vai arī reizi četros gados jāveic uzņēmuma energoaudits. Izvērtējot pieejamos resursus, kompetenci, kā arī potenciālos ieguvumus, ir pieņemts lēmums par energoaudita veikšanu un pabeigšanu (audita ziņojuma un energoefektivitātes palielināšanas ieteikumu iesniegšanu) līdz 2017. gada 31.martam.

Jau iepriekš ir saņemts sertifikāts par atbilstību kvalitātes pārvaldības sistēmas standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Paldies visiem uzņēmuma darbiniekiem, kas nodrošināja sekmīgu sertifikācijas pabeigšanu.

Atpakaļ