LGS vadība un arodbiedrības paraksta jauno koplīgumu

05 Jan 2017

2016. gada pašā nogalē, 30. decembrī VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš, valdes locekļi Elmārs Švēde, Ilze Aleksandroviča un Iveta Virse, Latvijas Aviācijas dispečeru arodbiedrības un Latvijas Gaisa satiksmes vadības dispečeru arodbiedrības līderi Aivars Pūcītis un Ivars Siņuks, kā arī LGS darbinieku pilnvarotie pārstāvji Juris Vanags, Pāvels Zarjanskis un Viktors Veļikanovs parakstīja jauno darba koplīgumu, kas papildus Darba likumam un darba līgumiem turpmāk regulēs darba tiesiskās attiecības, darba samaksas, darba aizsardzības, darbinieku kvalifikācijas celšanas, piemaksu, prēmēšanas un citus jautājumus.

Būtiskākais jaunums ir LGS apņemšanās finanšu līdzekļu iespēju robežās līdz 2027. gadam nodrošināt ikgadēju algu paaugstināšanu gaisa satiksmes vadības dispečeriem 2 procentu apmērā.

Tāpat ir precizēta pabalstu saņemšana ilgstošas (divu un vairāk mēnešu), smagas saslimšanas, kuras ārstēšanas izdevumus nesedz veselības apdrošināšanas polise un kas rada papildu finansiālas grūtības, gadījumos. Pabalstu vienu reizi gadā turpmāk saņems arī vecāki, kuru bērni apmeklē bērnudārzu. Palielināti pabalsti, darbiniekiem, kas uzņēmumā bijuši nepārtraukti un nodarbināti vairāk par pieciem gadiem, reizi gadā aizejot kārtējā atvaļinājumā, kas nav mazāks par 14 kalendārajām dienām.

Darba koplīgums ir vienošanās, ko darbinieku arodorganizācija slēdz ar darba devēju par darba, tā samaksas un sociālās aizsardzības nosacījumiem. Darba koplīgums paredz darbinieku papildu tiesību garantijas Latvijas Republikas likumos noteiktajām.

Atpakaļ