LGS uzsāk jaunā gaisa satiksmes vadības torņa projekta īstenošanu

21 Apr 2017

Jau 2023. gadā lidostā “Rīga” būs jauns, moderns gaisa satiksmes vadības tornis, – tā projekta īstenošanu ir uzsākusi VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS).

Paredzēts, ka jaunā torņa būvniecība tiks uzsākta 2018. gadā, bet pilnvērtīgu darbību pēc aprīkošanas ar vismodernākajām tehnoloģijām tas sāks 2023. gadā.  “LGS ir būtiska Latvijas aviācijas sastāvdaļa, kas nodrošina kvalitatīvu un drošu lidojumu vadību. Ir svarīgi, lai arī gaisa vadības infrastruktūra savlaicīgi attīstītos kopsolī ar visas Latvijas aviācijas nozares attīstību,” uzsver satiksmes ministrs Uldis Augulis.  “Lidosta “Rīga” gandrīz piecdesmit savas darbības gados ir attīstījusies un paplašinājusies, uzceltas jaunas būves, būtiski palielinājies lidojumu skaits. Plāni paredz, ka attīstība turpināsies, tāpēc ir nepieciešams jauns, augstāks tornis,” norāda LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.  Tikko ir noslēgušies pieredzējušā Vācijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja DFS (“Deutsche Flugsicherung”) veiktie izpētes darbi, un secināts, ka, lai nodrošinātu nepieciešamo vizuālo kontroli pār lidlauku, jaunā torņa vēlamais augstums ir 50-60 metri pašreizējo 27 metru vietā.   Tāpat secināts, ka vecā torņa telpas nav iespējams paplašināt, lai tajās izvietotu, piemēram, tehnoloģijas tālvadības aeronavigācijas pakalpojuma (Remote Tower Control) ieviešanai Latvijā, kas nākotnē būtiski palētinātu gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniegšanu reģionālajām lidostām (piemēram, Liepājā).  “Jaunā torņa celtniecībai nebūs nepieciešams valsts budžeta finansējums. Pašlaik tiek lēsts, ka projekta kopējās izmaksas varētu sasniegt 18 miljonus eiro. Tos esam gatavi segt no pašu līdzekļiem, kā arī izmantot banku aizdevumu. Tāpat aktīvi vērtējam iespējas projektam piesaistīt ES līdzfinansējumu,” projekta finansiālo pusi skaidro D.Tauriņš.  Paredzams, ka esošais gaisa kontroles vadības tornis lidostas “Rīga” teritorijā tiks saglabāts kā rezerves tornis.

Atpakaļ