LGS turpinās sadarboties iepirkumos ar EANS

01 Dec 2017

“Latvijas gaisa satiksme” (LGS) un Igaunijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs “Estonian Air Navigation Services” (EANS) ir vienojušies par jaunu kopīgu sakaru kanālu un iekārtu iegādes iepirkumu. Šāds iepirkums nodrošinās aeronavigācijas informācijas apmaiņu starp Rīgas un Tallinas gaisa satiksmes vadības (GSV) centriem vēl uz nākamajiem 5 gadiem. Pirmoreiz savstarpēju vienošanos par sadarbību kopīga iepirkuma sakaru kanālu un iekārtu iegādei uzsākšanā LGS un EANS parakstīja 2011. gada 12. februārī. Iepirkumus organizēja LGS, balstoties uz Latvijas Republikā spēkā esošoajiem normatīvajiem aktiem.  2012.gadā LGS veica kopējo iepirkumu ar termiņu uz 5 gadiem par sakaru kanālu organizēšanu un sakaru pakalpojumu sniegšanu. Esošais līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.  EANS ir apstiprinājis aeronavigācijas datu apmaiņas tehnoloģisko nepieciešamību, kā arī atbalstījis LGS sadarbības priekšlikumu atkārtota kopīga iepirkuma rīkošanai.

Atpakaļ