LGS valdes priekšsēdētājs sācis pildīt NEFAB vadītāju konsultatīvās valdes priekšsēdētāja pienākumus

21 Dec 2017

Kopš 1. decembra “Latvijas gaisa satiksmes” valdes priekšsēdētājam Dāvidam Tauriņam ir uzticēts pildīt arī NEFAB (North European Functional Airspace Blocks) programmas vadītāju konsultatīvās valdes priekšsēdētāja pienākumus. Turpmāk viņš vadīs četru aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju – “ANS Finland” (Somija), “Avinor” (Norvēģija), EANS (Igaunija) un LGS (Latvija) sadarbību Ziemeļeiropas funkcionālajā gaisa telpas blokā.

D.Tauriņš pārņēma funkcijas no “ANS Finland” izpilddirektora Raine Luojus, kurš valdi vadīja iepriekšējos divus gadus. NEFAB vadītāju padomē darbojas blokā ietilpstošo aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju vadītāji, un viņi vada valdi rotācijas kārtībā. Valde ir galīgais lēmumu pieņēmējs programmā un sniedz sadarbībai kopīgu stratēģisku virzienu.

NEFAB ir viens no deviņiem funkcionālajiem gaisa telpas blokiem Eiropā, kas izveidots 2012. gadā, lai pildītu Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla uzdevumus un panāktu optimālu ATM darbību, izstrādājot gaisa telpu un organizējot pakalpojumus, neatkarīgi no pastāvošajām robežām.

Atpakaļ