Arhitekti apskata Rīgas lidostas jaunā torņa teritoriju

11 Jan 2018

9. janvārī valsts akciju sabiedrību “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) apmeklēja 30 interesenti, kas pārstāvēja 11 arhitektu birojus, lai klātienē iepazītos ar vietu, kur lidostā “Rīga” tiks būvēts jaunais gaisa satiksmes vadības (GSV) tornis.

Viesi iepazinās ar LGS prezentāciju un apmeklēja vietu, kur tiks būvēts jaunais tornis. Tāpat arhitekti pabija dispečeru darba vietās esošajā GSV tornī, kā arī uzdeva daudz jautājumu gan par tehniskām niansēm, gan par konkrētiem mērķiem, kas jāsasniedz, radot torņa metu un pēc tam izstrādājot projektu. Atbildes uz jautājumiem saskaņā ar metu konkursa nolikumu tiks sagatavotas rakstiski un publicētas konkursa mājaslapā www.metukonkurss.lv.

Vizītē LGS piedalījās arhitekti no Latvijas un vairākām ārvalstīm, kas pārstāvēja arhitektu birojus ar bagātīgu pieredzi gaisa satiksmes vadības torņu un citu līdzīga rakstura celtņu projektēšanā.

Arhitektu viesošanās LGS notika atbilstoši izsludinātā metu konkursa “Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vizuālais tēls” nolikumam. Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, konkursa nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu metu GSV tornim. Savukārt apbūves ieceri (metu) paredzēts turpmāk izmantot par pamatu būvprojekta izstrādei.

Lielais interesentu skaits, kas klātienē apmeklēja LGS, kā arī reģistrētais pretendentu skaits (pašlaik 46), liecina par arhitektu interesi piedalīties konkursā un ļauj sagaidīt, ka tiks iesniegti augstvērtīgi projekti.

Konkursa dalībnieki var būt fiziskas vai juridiskas personas vai personu apvienības, kas atbilst nolikuma prasībām. Ņemot vērā topošās būves nozīmību un tehnisko specifiku, pretendentiem ir izvirzītas pietiekami augstas prasības – piemēram, ir jāapliecina pieredze vismaz divu publisku ēku būvprojekta izstrādē, kur vismaz viena meta vai būvprojekta vienas augstceltnes augstums ir ne mazāks par 50 metriem un vismaz viena meta vai būvprojekta projektētās publiskās ēkas platība ir ne mazāka par 3000 kvadrātmetriem. Lai saņemtu konkursa nolikumu un projektēšanas programmu, jāveic reģistrācija mājaslapā www.metukonkurss.lv.

Pretendentiem pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2018. gada 12. martam. Kopējais konkursa prēmiju fonds ir 80 tūkstoši EUR, pirmās vietas ieguvējs saņems 40 tūkstošu EUR lielu balvu. Tiks piešķirtas godalgas arī par otro un trešo vietu, kā arī divas veicināšanas balvas.

Pēc konkursa uzvarētāju paziņošanas iepirkumu komisijai ir tiesības uzaicināt konkursa uzvarētāju vai godalgoto vietu ieguvējus uz sarunu procedūru par publiska pakalpojuma līguma slēgšanu par Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Atpakaļ