LGS 2017.gada finanšu rezultāti

01 Mar 2018
20190711 Riga. Lidosta. Latvijas Gaisa satiksme. Photo / Ilmars Znotins

Lidojumu skaitam palielinoties par 8.9%, VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) 2017. gadā sasniedza jaunu apkalpoto lidojumu rekordu – 268 967 apkalpoti lidojumi. Vidēji mēnesī LGS apkalpoja 22,4 tūkstošus lidmašīnu – vidēji 737 lidmašīnas dienā. Mēneša griezumā visvairāk lidmašīnu ir apkalpotas jūlijā, kad LGS vadīja 26 976 lidojumus. Visnoslogotākā diena bija 2017. gada 15. jūnijs, kad Latvijas gaisa telpu izmantoja 917 lidmašīnas.

Lidojumu skaita palielinājums 2017. gadā pārsniedza plānotos apmērus, šāds pieaugums netika paredzēts pat visoptimistiskākajās Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) prognozēs, kas līdz 2017. gada septembrim (ieskaitot) savā optimistiskākajā scenārijā paredzēja par gandrīz tūkstoti mazāk lidojumu. Lielākā vai mazākā mērā lidojumu skaita prognožu pārsniegums tika novērots gandrīz visā Eiropā.

Starptautiskā lidosta “Rīga” pagājušajā gadā ir apkalpojusi gandrīz 6,1 miljonu pasažieru, vienlaicīgi ievērojami palielinot galamērķu skaitu. Tā rezultātā lidojumi uz Rīgu un no Rīgas 2017. gadā palielinājās par 9,9%. LGS ieņēmumi no aeronavigācijas pakalpojumiem Latvijas lidostās pieauga par 22.9% – līdz 3 499 tūkstošiem EUR.

Ievērojot Ziemeļvalstu funkcionālā gaisa telpas bloka darbības uzlabošanas plānā noteikto, vienības maksa maršruta pakalpojumā 2017. gadā pieauga par 0,5%, vienlaicīgi par 2,1% pieaugot vidējam vienību skaitam vienā lidojumā, t.i., notika lidmašīnu vidējā svara un vidējā nolidotā attāluma pieaugums. Visstraujāk (par 14,6%) pieauga to lidojumu skaits, kas notika virzienā Krievija – Eiropa. Otrais visstraujāk augošais ģeogrāfiskais segments 2017. gadā bija Eiropa – Eiropa, kur pieaugums bija 7,6%. 2017. gadā LGS ieņēmumi no aeronavigācijas pakalpojumiem maršruta zonā sasniedza 23 916 tūkstošus EUR, uzrādot palielinājumu par 2 512 tūkstošiem EUR vai 11,8% salīdzinājumā ar 2016. gadu.

Lidojumu skaita pieaugums neietekmēja LGS sniegto aeronavigācijas pakalpojumu drošumu, visi izvirzītie lidojumu drošuma mērķi tika izpildīti un pārpildīti.

2017. gadā uzņēmums plānoja lielākus izdevumus nekā 2016. gadā, kas saistīts ar nepieciešamību palielināt atalgojumu gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kā arī inflācijas ietekmi uz pamatdarbības izmaksām. Gaisa satiksmes vadības dispečeri darbojas atvērtā darba tirgū Eiropas mērogā, tāpēc nākamajos gados atalgojuma tuvināšana Baltijas reģiona vidējiem rādītajiem turpināsies. 2017. gada faktiskās pamatdarbības izmaksas bija par 1,9% lielākas nekā 2016. gadā, kas tomēr ir par 2,8% mazāk nekā plānotās izmaksas.

Ieņēmumu un izdevumu posteņu izmaiņu rezultātā LGS efektivitāte, kas tiek aprēķināta kā vidējās faktiskās izmaksas uz vienu apkalpoto lidmašīnu, palielinājās par 6,7%, salīdzinot 2017. un 2016. gadu.

Atpakaļ