A-CDM ieviešana starptautiskajā lidostā “Rīga”

A-CDM ieviešana starptautiskajā lidostā “Rīga”

A-CDM ieviešana starptautiskajā lidostā “Rīga”

2016.gada 16.februārī Inovācijas un komunikāciju tīklu izpildaģentūrā (INEA) tika iesniegts VAS “Latvijas gaisa satiksme” sadarbībā ar starptautisko lidostu “Rīga” izstrādātais projekta pieteikums “A-CDM RIGA” kopīgas lēmumu pieņemšanas procedūras (Airport Collaborative Decision Making jeb A-CDM) ieviešanai starptautiskajā lidostā “Rīga”. Projektu līdzfinansē Eiropas Infrastruktūras Savienošanas instruments (Connecting Europe Facility jeb CEF).

Projekta īstenošanas mērķis bija palielināt starptautiskās lidostas “Rīga” kapacitāti un uzlabot koordinētas rīcības procesus starp visām lidojumu apkalpošanā iesaistītajām pusēm. CDM procedūru ieviešana nodrošinās efektīvāku lēmumu pieņemšanas procesu, balstoties uz daudz precīzāku un savlaicīgāku informācijas apmaiņu un vienādu kopainas izpratni visām iesaistītajām pusēm.

Projekta īstenošanas rezultātā tika būtiski uzlabota pakalpojumu kvalitāte un drošums gan gaisa telpas lietotājiem, gan pasažieriem:

– precīzāk plānojot gaisa kuģu pacelšanās laiku, samazinot gaidīšanas laiku gan pie temināla, gan uz skrejceļa, jo īpaši sastrēguma stundās,

– samazinot aviosabiedrībām resursu un degvielas patēriņa izmaksas, kas saistītas ar gaidīšanas laiku pirms pacelšanās un gaisa kuģu sagatavošanu lidojumam,

– samazinot vides piesārņojumu (trokšņi, CO2 un Nox).

Projekta īstenošana ir pabeigta 2021. gada 6. aprīlī, un kopš 2021. gada 15. oktobra starptautiskā lidosta “Rīga” ir CDM procedūru sertificēta lidosta.

Projekts ir īstenots ar Eiropas Infrastruktūras Savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) atbalstu.

Atpakaļ