* ATKLĀTS KONKURSS

11 Dec 2019
Iesniegšanas datumsIepirkuma Nr.Iepirkuma priekšmetsFaili lejuplādei
07.06.2023., plkst. 08:00LGS 2023/13Pielikumi atklāta konkursa “Aviācijas mobilo sakaru sistēmas objektu infrastruktūras izbūve un modernizācija” nolikuma Tehniskajai specifikācijai2.1.RUC_Liepaja.pdf
2.2.RRC_Liepaja.pdf
2.3.Retranslators_Ventspils.pdf
2.4.Retranslators_Spare.pdf
2.5.RRC_RIGA_sej-1.pdf
2.5.RRC_RIGA_sej-2.pdf
2.6.RUC_RIGA.pdf
2.7.GMC_Riga.pdf
2.8.Retranslators_Placis.pdf
2.9.Retranslators_Traksi.pdf
05-03-2020 LGS 2020/12 Tehniskās specifikācijas Tehniskais projekts atklātam konkursam “Aviācijas mobilo sakaru sistēmas objektu infrastruktūras izbūve un modernizācija”:2.1. Esošā objekta RUC „Liepāja” modernizācija;2.2. Esošā objekta RRC „Liepāja” modernizācija;2.3. Esošā objekta Retranslators „Ventspils” modernizācija;2.4. Esošā objekta Retranslators „Spāre” modernizācija;2.5. Esošā objekta RRC „Rīga” modernizācija;2.6. Esošā objekta RUC „Rīga” modernizācija;2.7. Jauna objekta GMC „Rīga” projektēšana;2.8. Esošā objekta Retranslators „Plācis” modernizācija;2.9. Esošā objekta Retranslators „Trakši” modernizācija. Pielikums_2.1_RUC_Liepaja-1.pdf
Pielikums_2.2_RRC_Liepaja-1.pdf
Pielikums_2.3_Retranslators_Ventspils-1.pdf
Pielikums_2.4_Retranslators_Spare-1.pdf
Pielikums_2.5_RRC_RIGA_sej-1-1.pdf
Pielikums_2.5_RRC_RIGA_sej-2-1.pdf
Pielikums_2.6_RUC_RIGA-1.pdf
Pielikums_2.7_GMC_Riga-1.pdf
Pielikums_2.8_Retranslators_Placis-1.pdf
Pielikums_2.9_Retranslators_Ttraksi-1.pdf
02-11-2018LGS 2018/60Vieglās automašīnas un vieglā pasažieru mikroautobusa iegāde VAS “Latvijas gaisa satiksme” īpašumā (Piedāvājumu iesniegšana tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā)  Ligums_LGS_2018_60…pdf (455.7 KB)  Ligums_LGS_2018_60…pdf (456.8 KB)  ZINOJUMS_LGS_2018_60.docx (20 KB)
28-09-2018LGS 2018/57Divu gaisa dzesēšanas čileru nomaiņa KDP ēkā, Lidosta “Rīga” (Piedāvājumu iesniegšana tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā)  ZINOJUMS_2018_57.docx (28 KB)
17-08-2018LGS 2018/48Divu gaisa dzesēšanas čilleru nomaiņa KDP ēkā, Lidosta “Rīga” (Piedāvājumu iesniegšana tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā)  ZINOJUMS_2018_48.docx (27.6 KB)
21-06-2018LGS 2018/43Vieglā pasažieru mikroautobusa iegāde VAS “Latvijas gaisa satiksme” īpašumā (Piedāvājumu iesniegšana tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā)  ZINOJUMS_2018_43.docx (24.1 KB)
28-05-2018LGS 2018/35Biroja, atpūtas telpu, inženiertehnisko darbavietu mēbeļu un aprīkojuma iegāde (Piedāvājumu iesniegšana tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā)  ZINOJUMS_2018_35.docx (25.6 KB)
08-05-2018LGS 2018/33Degvielas iegāde VAS “Latvijas gaisa satiksme” autotransportam un dīzeļģeneratoriem uz 1 gadu (Piedāvājumu iesniegšana tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā)  ZINOJUMS_2018_33.docx (24.1 KB)
11-04-2018LGS 2018/22VAS “Latvijas gaisa satiksme” profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Piedāvājumu iesniegšana tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā)  Ligums_LGS_2018_22.pdf (365.4 KB)  ZINOJUMS_2018_22.docx (23.9 KB)
16-03-2018LGS 2018/7Iekšējo apgaismes sistēmu nomaiņa uz LED gaismekļiem Rīgas KDP  ZINOJUMS_2018_7.docx (31.8 KB)
09-03-2018LGS 2018/13Automašīnu (7 gab.) iegāde VAS “Latvijas gaisa satiksme” īpašumā  ZINOJUMS_2018_13.docx (25 KB)  ZINOJUMS_2_2018_13.docx (25 KB)
06-03-2018LGS 2018/14Inženiertīklu (ventilācija, dzesēšana, ūdensapgāde, kanalizācija) uzturēšanas pakalpojums uz 3 gadiem  ZINOJUMS_2018_14.docx (23.8 KB)

Atpakaļ