LGS noteiktas stingras prasības, lai izsargātos no Covid-19

27 Jan 2021
LGS noteiktas stingras prasības, lai izsargātos no Covid-19

Sākoties Covid-19 pandēmijai, VAS “Latvijas gaisa satiksme” 2020. gada pavasarī nekavējoties ieviesa stingrus epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus, lai rūpētos par darbinieku veselību un neapdraudētu gaisa satiksmes vadības funkcijas nepārtrauktu veikšanu.

Higiēnas un epidemioloģiskās drošības prasības uzņēmumā ir ieviestas atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī īstenojamie pasākumi konkretizēti virknē LGS iekšējo dokumentu.

Tie uzliek par pienākumu ikvienam darbiniekam sekot līdzi savam veselības stāvoklim, neierasties darbā ar elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmēm, mazgāt/dezinficēt rokas, minimizēt savstarpējo saskarsmi ar kolēģiem, stingri ievērot divu metru  fizisko distancēšanos, ja telpā atrodas divi vai vairāk cilvēku, obligāti lietot mutes un deguna aizsegu, tikai akūtas nepieciešamības gadījumā apmeklēt citas struktūrvienības, sanāksmes censties rīkot attālināti, kā arī strādāt attālināti, ja to atļauj darba specifika, un nosaka arī citus pasākumus, kas jāveic, lai mazinātu inficēšanās risku.

Jau no 2020. gada pavasara pie ieejas uzņēmumā tiek veikta LGS darbinieku ķermeņa temperatūras pārbaude.

Papildus tam LGS ir nodrošinājusi visus darbiniekus ar mutes un deguna aizsegiem, telpās ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi dozatoros. Atbilstoši SPKC norādījumiem ir izstrādāts un tiek īstenots dezinfekcijas un uzkopšanas plāns, īpašu uzmanību pievēršot gaisa satiksmes vadības dispečeru darba vietām un  operatīvo maiņu darbinieku darba vietām. Dispečeru darba vietās ir izvietotas aizsargsienas starp darba zonām. LGS telpās ir noteiktas atsevišķas zonas, kurās var atrasties tikai konkrētās struktūrvienības darbinieki.

Uzņēmumā ir  sagatavots un atbildīgajām iestādēm nosūtīts LGS amatu saraksts, kuriem prioritāri nepieciešams veikt vakcināciju pret vīrusu.

Ir izstrādāta procedūra “Darbinieka rīcības plāns Covid-19 izplatīšanās laikā”.

LGS darbiniekiem regulāri tiek atgādināts par nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem un prasībām ievērot valstī un uzņēmumā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Strādājošie tiek aicināti būt apzinīgiem, rūpēties par savu un kolēģu drošību, lai izvairītos no bīstamās infekcijas, spētu produktīvi strādāt un nodrošinātu uzņēmuma spēju nepārtraukti sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus.

Atpakaļ