Īstenojot vērienīgu projektu, LGS modernizēs un paplašinās gaisa kuģu teritoriālo novērošanas sistēmu

09 Feb 2021
Īstenojot vērienīgu projektu, LGS modernizēs un paplašinās gaisa kuģu teritoriālo novērošanas sistēmu

Īstenojot projektu “Complete WAM”, VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) partnere – Čehijas kompānija “ERA a.s.” (ERA), kas ir viens no vadošajiem uzņēmumiem multilaterācijas un multistatiskās novērošanas tehnoloģiju jomā, divu gadu laikā uz esošajiem mobilo sakaru torņiem un dažādiem infrastruktūras objektiem Latvijā uzstādīs 23 uztvērēju/raidītāju iekārtas, uzbūvēs divas neatkarīgas centrālās datu apstrādes stacijas, kā arī integrēs sistēmā 6 jau darbojošās uztvērēju iekārtas.

Tas paplašinās gaisa kuģu novērošanas pārklājumu Latvijas gaisa telpā, tostarp reģionālajās lidostās, tādējādi paaugstinot sekundāro novērošanas datu pārklājuma pieejamību un drošuma līmeni.

LGS ir parakstījusi līgumu ar ERA par projekta “Complete WAM” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas būs 2,7 miljoni EUR. Tā īstenošanā – četru multilaterācijas staciju izbūvē, uzlabojot pārklājumu Lielvārdes lidlaukā, – piedalās arī Aizsardzības ministrija.

Jau izpētes gaitā ERA veica nepieciešamos teorētiskos veiktspējas aprēķinus, kuru rezultātā tika izvēlēti divdesmit trīs infrastruktūras objekti dažādos Latvijas reģionos.

“Complete WAM” sistēmas uzstādāmās iekārtas ir kombinētās (WAM un ADS-B) pielietošanas uztvērēji un raidītāji, kas nodrošinās augstākās precizitātes datu iegūšanu un apstrādi visā Latvijas gaisa telpā.

Sistēma sastāvēs no pieciem ģeogrāfiskajiem reģioniem (klasteriem) – Centrālā, Rietumu, Austrumu, Liepājas un Lielvārdes, kas spēs nodrošināt sistēmas elementu neatkarīgu darbspēju.

“Complete WAM” projekts paredz sistēmas iegādi, pieņemšanu ražotājrūpnīcā, instalēšanu, verificēšanu uz vietas un sagatavošanu ekspluatācijas uzsākšanai. Iekārtu piegāde un instalācija saskaņā ar plānu notiks 2022. gada pavasarī – vasarā. Savukārt to testēšanu un lidojumu pārbaudi plānots īstenot 2022. gada rudenī, bet sertificēšana paredzēta 2023. gada 1.- 2. ceturksnī. ERA “Latvijas gaisa satiksmei” nodos pilnībā pabeigtu un ekspluatācijai gatavu sistēmu 2022.gada decembrī – 2023.gada 1. ceturksnī.

Esošā WAMRIX sistēma kopā ar jauno “Complete WAM” sistēmu nodrošinās divkārtēju pārklājumu Rīgas lidlauka vadības rajona (Rīgas TMA) zonā, paplašinātu pārklājumu Rīgas Lidojumu informācijas rajona (LIR) rietumu un austrumu daļās, pārklājumu lidostas “Liepāja” rajonā un Lielvārdes militārajā lidlaukā, kā arī nepieciešamības gadījumā citās reģionālajās lidostās.

WAM (Wide Area Multilateration) ir gaisa kuģu novērošanas tehnoloģija. Ar tās palīdzību, izmantojot vairākas uz zemes novietotas uztveršanas-raidīšanas stacijas, kas pieprasa un saņem signālus no gaisa kuģu transponderiem, tiek matemātiski aprēķināta lidmašīnas atrašanās vieta, augstums un citi parametri.

Projekta ietvaros kopā ar 23 jaunām stacijām tiks integrētas jau eksistējošās 6 uztvērēju iekārtas centrālajā reģionā, kā arī uzstādītas divas neatkarīgas ģeogrāfiski izvietotas/sadalītas centrālās datu apstrādes stacijas (CPS1, CPS2). Tas ir unikāls risinājums, pirmā WAM sistēma ar šāda veida sadalīto risinājumu, lai nepārtraukti nodrošinātu gaisa satiksmes vadības dispečerus ar datiem 24/7 režīmā.

Atpakaļ