LGS un lidosta “Rīga” pabeidz projektu pakalpojumu kvalitātes un drošuma uzlabošanai

06 Apr 2021
LGS un lidosta “Rīga” pabeidz projektu pakalpojumu kvalitātes un drošuma uzlabošanai

6. aprīlī starptautiskā lidosta “Rīga” kā pirmā un pašlaik vienīgā Baltijas valstīs ir pievienojusies tām vairāk nekā 30 Eiropas lidostām, kurās darbojas A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) procedūras, kas ļauj būtiski uzlabot pakalpojumu kvalitāti un drošumu gan gaisa telpas lietotājiem, gan pasažieriem.

A-CDM ieviešana, ko kopīgi veica aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) un lidosta “Rīga”, nodrošina savlaicīgu precīzas informācijas apmaiņu starp lidostas operatoru, gaisa kuģu ekspluatētājiem, apkalpojošajiem dienestiem uz zemes, gaisa satiksmes vadības dispečeriem un citiem iesaistītajiem no lidojuma plānošanas līdz brīdim, kad gaisa kuģis nosēžas uz skrejceļa. Tas ļauj precīzāk plānot gaisa kuģu pacelšanās laiku un samazināt pasažieru gaidīšanas laiku, jo īpaši “pīķa” stundās. Tāpat A-CDM dod iespēju aviosabiedrībām samazināt resursu un degvielas patēriņa izmaksas, kas saistītas ar gaidīšanas laiku pirms pacelšanās un ar gaisa kuģu sagatavošanu lidojumam. Novēršot nelietderīgu gaisa kuģu dzinēju darbināšanu, tiek samazināts vides piesārņojums un trokšņi.

Īstenojot apjomīgo projektu, ieviešot operatīvo procedūru un automatizēto procesu kopumu, lidostā “Rīga” ir izveidota A-CDM platforma – uzstādīta atbilstoša datortehnika un programmatūra, lidostas dienestiem iegādāti sakaru līdzekļi, un veikti citi uzlabojumi. Arī LGS ir modernizēta programmatūra.

“Man ir liels prieks, ka sadarbībā ar starptautisko lidostu “Rīga” šajā aviācijas nozarei sarežģītajā situācijā ir izdevies sekmīgi pabeigt lielu un nozīmīgu projektu, kas rada priekšnoteikumus lidostas un lidojumu no Rīgas tālākai attīstībai pēc pandēmijas beigām, kā arī pasažieru apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai un lidojumu drošuma palielināšanai. Vēlos pateikties visiem partneriem par sadarbību,” saka A-CDM projekta koordinatora LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.

Savukārt starptautiskās lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa uzsver:  “A-CDM ir ne tikai procedūras un procesi, – tā ir domāšanas un darbības metožu maiņa, iekļaujot lidostas operatīvos dienestus kopējā reālā laika informācijas telpā un ļaujot strādāt kā vienotai komandai. Precīza, savlaicīga un caurspīdīga informācijas apmaiņa un vienāda kopainas izpratne nozīmē ilgtspējīgu, efektīvu infrastruktūras un resursu izmantošanu, degvielas ietaupījumu aviosabiedrībām, samazinātu oglekļa dioksīda emisiju un uzlabotu ceļotāju pieredzi.”

A-CDM ieviešana ļaus palielināt lidostas “Rīga” kapacitāti, atsākoties normālam lidojumu režīmam.

2016. gada rudenī LGS parakstīja līgumu ar Eiropas Inovācijas un komunikāciju tīklu izpildaģentūru (Innovation and Networks Executive Agency jeb INEA) par līdzfinansējuma 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām piešķiršanu A-CDM īstenošanai. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 930 000 EUR..

Finansējumu piešķīra Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility jeb CEF).

Par LGS

“Latvijas gaisa satiksme” ir valsts akciju sabiedrība, kas nodrošina aeronavigācijas pakalpojumus visiem gaisa telpas lietotājiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā.

Par lidostu “Rīga”

Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem.

Par INEA

INEA ir atbildīga par CEF ieviešanu – tā ir Eiropas Savienības izpildaģentūra, kas attīsta augsti efektīvus, ilgtspējīgus un starpsavienotus Transeiropas tīklus transporta, enerģijas un digitālo pakalpojumu jomā, kā arī veicina darbību sinerģiju.

 

Atpakaļ