LGS aicina aizpildīt aptaujas anketu par bezpilota gaisa kuģu lietošanu

22 Sep 2021
LGS aicina aizpildīt aptaujas anketu par bezpilota gaisa kuģu lietošanu

Lai izveidotu bezpilota gaisa kuģu (BGK) pārvaldības un uzraudzības sistēmu drošības uzlabošanai Latvijas Republikas gaisa telpā, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) kopā ar “Latvijas gaisa satiksmi” (LGS) izstrādā BGK pārvaldības un uzraudzības sistēmas konceptu.

LGS cita starpā veiks arī sistēmas sākotnējās ietekmes izvērtējumu, analizējot esošo sistēmu un situāciju Latvijā un skaidri definējot problēmas, kuru risināšanai izstrādājams BGK pārvaldības modelis sistēmas turpmākai ieviešanai.

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju un veiktu analīzi, LGS aicina BGK ekspluatantus, lietotājus un potenciālos sistēmas dalībniekus līdz 8. oktobrim aizpildīt aptaujas anketu internetā par paradumiem un informētību par BGK jomu, iespējamajiem riskiem un ieguvumiem. Aptaujas dalībnieku sniegtās atbildes tiek anonimizētas.

BGK pārvaldības un uzraudzības sistēmas konceptu izstrādā CAA sadarbībā ar LGS darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” Kohēzijas fonda projekta Nr. 6.1.2.0/20/I/001 “Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide” ietvaros.

Anketas jautājumus skati šeit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfimKRW4q-zhZ93qZCCricvKMo7MJiLiF1g67Q2nvLQwdBTVg/viewform?usp=sf_link
vai
https://forms.gle/ntTqxZKmyoDAcZrM8

Atpakaļ