Parakstīts jaunais LGS 2024. gada darba koplīgums

13 Feb 2024

13. februārī VAS “Latvijas gaisa satiksme” vadība, trīs arodbiedrību pārstāvji un darbinieku pilnvarotais pārstāvis parakstīja jauno darba koplīgumu, kas stājas spēkā līdzšinējā 2019. gada līguma vietā.

Koplīguma mērķis ir veidot pozitīvu darba vidi un regulēt darba tiesisko attiecību saturu, ievērojot uzticības, saprašanās, atklātības principus un panākt darba devēja stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. Koplīgumsuzlabo darbinieku darba samaksas, sociālās nodrošinātības, darba un atpūtas laika, darbinieku kvalifikācijas celšanas un darba apstākļu noteikumus.

Jaunais koplīgums ir izstrādāts, pēc iespējam salāgojot LGS finanšu iespējas un darbinieku intereses. Pēc Covid-19 pandēmijas un lidojumu skaita samazinājuma sakarā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā ir paredzēts atjaunot daļu to koplīguma labumu, kas LGS darbiniekiem bija pieejami pirms iepriekšējā koplīguma darbības daļējas apturēšanas 2020. gada martā. Jaunais koplīgums paplašina darbinieku iespējas saņemt papildu atvaļinājumus un brīvas dienas, piemaksas par papildu darbu, materiālo palīdzību slimības, bērna piedzimšanas un citos gadījumos.

“LGS vadība uzskata, ka, ievērojot uzņēmuma darbības specifiku un ņemot vērā pašreizējās finanšu iespējas, ir svarīgi darba tirgū radīt konkurētspējīgu darba un sociālā nodrošinājuma vidi uzņēmuma darbiniekiem, it īpaši gaisa satiksmes vadības dispečeriem un aviācijas tehniskajam personālam,” jaunā koplīguma parakstīšanas mērķi skaidro LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.

Jaunā darba koplīguma redakcija ar arodbiedrībām un darbinieku pārstāvi tika saskaņota 2024. gada 5. janvāra sanāksmē, izskatīta un apstiprināta 2024. gada 11. janvārī LGS valdes sēdē.

Koplīgumu LGS vārdā parakstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Ivars Sviridovs, kā arī arodbiedrību pārstāvji – Latvijas Aviācijas dispečeru arodbiedrības vārdā Aivars Pūcītis, Latvijas Gaisa satiksmes vadības dispečeru arodbiedrības vārdā Rihards Purgailis, Latvijas darbaļaužu arodbiedrības vārdā Dins Sirsniņš, kā arī LGS darbinieku pilnvarotais pārstāvis Pāvels Zarjanskis.

Atpakaļ