Drošums un kvalitāte

Drošums un kvalitāte

Drošuma pārvaldības sistēma ir viena no svarīgākajām aeronavigācijas pakalpojumu nozarē ir. Ar drošumu (safety) aeronavigācijas pakalpojumu jomā saprot iespējami drošāku gaisa satiksmes vadību, t.i., cenšoties pēc iespējas samazināt jebkādas riskantas situācijas gan gaisā, gan uz zemes (lidlaukos), kas varētu ietekmēt pasažieru un lidaparātu apkalpju dzīvību un veselību. Drošums aviācijā tiek uzskatīts par galveno prioritāti, kurai tiek pakārtotas biznesa, tehnoloģiskās attīstības un citas intereses.

LGS drošuma pārvaldības sistēma atbilst ICAO un Eiropas Savienības regulējumam. Tā sastāv no vairākiem komponentiem – izmaiņu  pārvaldības procedūras, risku analīzes un mazināšanas pasākumiem, ziņošanas sistēmas par dažādiem atgadījumiem, drošuma uzlabošanas pasākumiem u.c. LGS dokumentācijā šie komponenti tiek noteikti un regulāri tiek sekots līdzi to ievērošanai un noteikto mērķu sasniegšanai. Mērķi tiek noteikti gan Eiropas, gan reģionālajā, gan vietējā līmenī. Par iepriekšējā gadā noteikto mērķu izpildi informācija tiek iekļauta LGS gada pārskatā. LGS drošuma pārvaldības sistēmu un tās piemērošanu praksē uzrauga gan nacionālajā (v/a “Civilās aviācijas aģentūra”), gan starptautiskajā (ICAO, EASA, u.c.) līmenī. Lai ieviestu un nodrošinātu iespējami augstākus drošuma standartus, LGS sadarbojas arī ar citiem nozares pārstāvjiem – lidlauku ekspluatantiem (lidostām), aviokompānijām, aprīkojuma piegādātājiem u.c.

Atpakaļ