Par LGS

Par LGS

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) ir aeronavigācijas uzņēmums, kura pamatdarbības veids ir Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošana un gaisa satiksmes organizēšana un galvenais tās produkts ir aeronavigācijas pakalpojumi.

LGS darbība vērsta uz klientu apmierinātības nodrošināšanu. LGS sniedz nediskriminējošus, taisnīgus un objektīvus pakalpojumus visiem gaisa telpas lietotājiem neatkarīgi no viņu nacionālās piederības vai identitātes.

LGS atrodas Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas pārraudzībā. Strādājot tirgus ekonomikas apstākļos, LGS darbība ir vērsta uz klientiem un, saskaņā ar starptautiskiem standartiem, visiem lietotājiem tiek sniegti vienādas kvalitātes pakalpojumi.

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” visas kapitāla daļas (100%) ir valsts īpašums. Valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija. Kapitālsabiedrība nav dalībnieks citās sabiedrībās.

LGS_statūti

Atpakaļ