Dāvids Tauriņš

Dāvids Tauriņš

Valdes priekšsēdētājs

Ieguvis augstāko juridisko izglītību Latvijas Universitātē un Tbilisi Valsts universitātē. Ieguvis juridisko zinātņu doktora grādu PSRS Zinātņu akadēmijas Valsts un tiesību institūtā. Pastāvīgi papildina zināšanas, 2018. gadā ar izcilību pabeidzis mācības IATA (International Air Transport Association – Starptautiskā gaisa transporta asociācija) un ir saņēmis diplomu Gaisa satiksmes pārvaldības programmā.

No 24.03.2010. vada VAS “Latvijas gaisa satiksme”, pilnvaru termiņš līdz 23.03.2026.

Viens no Ziemeļeiropas funkcionālo gaisa telpas bloka (NEFAB) aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju valdes  (CEOB) locekļiem un Dānijas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Īrijas, Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju alianses (Borealis) valdes loceklis.

D.Tauriņš tika ievēlēts par aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju valdes (ANSB) vadītāju, kurš koordinē aviācijas nozares viedokli sadarbībā ar Eirokontroli (Eurocontrol), un pildīja šos pienākumus 2014.-2015.gadā.

Iepriekš bijis Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos, pildījis Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumus. Pārstāvējis Finanšu ministriju Liepājas Speciālajā ekonomiskajā zonā.

Vērienīga darba pieredze gūta arī uzņēmumu un banku vadības sektorā – uzņēmumos “Rīgas siltums”, “Saules banka”, “Baltijas tranzīta banka”, “Hipotēku un zemes banka”. Strādājis Starptautiskajā Ceļu satiksmes organizācijā Šveicē par sekretariāta un juridiskā departamenta vadītāju.

Prot latviešu, angļu un krievu valodas.


Brīvā laikā atpūšas pie dabas, sporto un klausās mūziku.

Atpakaļ